Minst fem valpar i Tiveden

I vintras genomförde Naturvårdsverket flytt av ett vargpar från Norrbotten, båda med finsk-rysk härstamning och därmed genetiskt värdefulla, placerades i Tiveden i Örebro län.
I går, måndag, var Länsstyrelsens fältpersonal i Tiveden för att försöka samla spillning från vargarna för att kunna ta DNA-prov som kan bevisa huruvida valpparet fått valpar.
Någon spillning gick inte att plocka upp. Det blev ett möte i stället:
Vargvalp i Tiveden.

– Minst fem valpar såg jag. Jag var på väg hem när jag hörde valpyl som följdes upp av ett vuxet vargyl. Då stannade jag kvar. Sedan såg jag valpar som brottades i blåbärsriset. Två av dem kom så nära som tio meter från mig, innan de vände, berättar Länsstyrelsens Kjell Johansson.

Vargparet försågs med sändare när vid flytten i vintras. Naturvårdsverket har härigenom fått indikationer att paret fått valpar omkring 10-14 maj.

Den svenska vargstammen bedöms vara hårt drabbad av inavel och därmed hotad. Eftersom vargparet i Tiveden är invandrade vargar är varje valp i stort sett obesläktad med våra skandinaviska vargar. De nya valparna är därför mycket värdefulla för arbetet med att minska inaveln i den svenska vargstammen.

Naturvårdsverket bedömer valpningen i Tiveden som en framgång:

– Om inaveln minska i vargstammen får Sverige större möjlighet att förvalta vargstammen på det sätt vi vill. Vi kan till exempel återinföra jakten som är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Att minska inaveln ger oss också möjligheter att ha en mer begränsad vargstam som i sin tur medför färre skador på renar, hundar och övriga tamdjur, säger Magnus Kristoffersson, handläggare på Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens fältarbete kring vargreviren är att inventera vargförekomsten. Det sker bl.a. genom att samla in fakta som kan styrka eventuella föryngringar. Dessutom bedriver fältpersonalen en allmän tillsyn för att förebygga illegal jakt samt med att ge information till tamdjursägare och allmänhet.

I Örebro län finns för närvarande ungefär 45 stationära vargar fördelat på elva revir, några delas med grannlänen. I fem av reviren konstaterades föryngring 2012. 

Karta över vargreviren i Örebro län 

Mer fakta om varg   

Se filmer från mötet med vargvalparna

Se också Naturvårdsverkets pressmeddelande

För mer information:
Kjell Johansson fältpersonal på Länsstyrelsen i Örebro län,
072-586 03 95.
Inger Holst, enhetschhef Art, vilt och tillsyn,
019–19 35 45, 073-823 21 61.