Klartecken för Alexander Gustafsson att gå fem ronder

Svenska MMA Förbundet får tillstånd att anordna en MMA-match mellan Alexander Gustafsson och Gegard Mousasi om fem ronder, det vill säga 25 minuter, vid tävlingen UFC Stockholm i Globen den 6 april. Det har Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län fattat beslut om.

Svenska MMA Förbundet har sedan 2010 ett generellt tillstånd att anordna matcher i internationell professionell MMA (Mixed Martial Arts). Matcherna får pågå i tre ronder à fem minuter.

Förbundet har inför tävlingen UFC Stockholm ansökt om tillstånd för den svenska MMA- utövaren Alexander Gustafsson att få gå en match med fem ronder mot Gegard Mousasi. Förbundet skriver i sin ansökan att matchen ska gå mellan två etablerade, erfarna och mycket meriterade MMA-utövare som är så kvalificerade att de närmar sig nivån för världsmästartitelmatcher.

Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län är den myndighet som ger tillstånd till kampsportstävlingar i Sverige i enlighet med kampsportslagen. Länsstyrelsen utövar också tillsyn av de tävlingar som fått tillstånd. Delegationen skriver bland annat i sina skäl för beslutet:

”Delegationen konstaterar att utövandet av MMA, i jämförelse med boxning, innehåller ett större antal moment, t ex clinch/brottning. Nu nämnda moment är t o m ett väsentligt inslag i utövandet, innebärande att det sammanlagda våldet mot huvudet generellt sett är betydligt mindre i MMA än i boxning.”

Mot den bakgrunden och med beaktande av att det är fråga om två utövare som befinner sig på världsnivå, godkänner Kampsportsdelegationen en matchtid om 25 minuter. Beslutet var dock inte enhälligt. Delegationens medicinske expert, neurologläkaren Björn Lindvall vid Universitetssjukhuset i Örebro, är skiljaktig. Själva beslutet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kampsportsdelegationen har även lämnat tillstånd för Svenska Boxningsförbundets Proffsboxningskommission att anordna matcher i professionell boxning i Stockholm den 30 mars. Detta beslut finns också att läsa på Länsstyrelsens hemsida. Matcherna gäller:

- Mikaela Laurén och Jennifer Retzke med en matchtid om högst 20 minuter.
- Watche Wartanian och Michael Obin med en matchtid om högst 18 minuter.
- Oscar Ahlin och Vasyl Klyusa med en matchtid om högst 18 minuter.  

För mer info:
Helena Schultz, enhetschef Förvaltning och handläggare i Kampsportsdelegationen, helena.schultz@lansstyrelsen.se eller 070-547 45 55
Hans Göran Åhgren, ordförande i Kampsportsdelegationen, 070-211 88 42