Välkommen till karttjänsten Länskarta Örebro 

Publicerad
2012-07-12
Kategori
Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Om länet

Länskarta Örebro är en tjänst där du kan titta på kartor och söka geografisk information om till exempel
riksintressen eller eventuella bestämmelser som gäller för ett område. Det går även att göra enklare analyser av vad som finns och vad som gäller inom ett geografiskt område. Kartan kan sparas som Pdf-fil.

Ja 
Senast uppdaterad: 2012-07-12    

Kontakta oss

Kristina Sandvall
GIS-tekniker
Kommunikation och krisberedskap
Kristina punkt Sandvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt Sandvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248267