Kränker myndigheterna medborgarnas mänskliga rättigheter? 

Publicerad
2012-06-15
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Mänskliga rättigheter

Mycket av det offentliga Sveriges arbete handlar om eller berör mänskliga rättigheter. Myndigheternas verksamhet ska utformas så att den inte diskriminerar medborgaren eller kränker någons rättigheter. Kraven har skärpts och det behöver också myndigheternas verksamhet göra.

Ja 

Kraven på kommuners och myndigheters arbete vad gäller likabehandling och diskriminering har skärpts de senaste åren, bland annat genom en ny diskrimineringslag, förändringar i förvaltningspolitiken och ökade krav på tillgänglighet.

För att stötta arbete har Länsstyrelsen i Västmanlands och Örebro län startat ett projekt med stöd från ESF-rådet.

– Vår uppfattning är att kommuner och myndigheter vill göra sitt yttersta för att följa alla krav på ett bra sätt. Men man behöver långsiktiga strategier för kompetensutveckling på området, nya metoder och rutiner för att säkerställa att arbetet för mänskliga rättigheter omsätts i praktisk handling. Det säger Jonas Triumf, som är projektledare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Det finns goda exempel på hur kommuner tittat på och förändrat sitt integrationsarbete för ensamkommande flyktingbarn, hur man har utvecklat verksamheten inom förskolan eller utvärderat sin egen tillgänglighet utifrån medborgarnas olika behov.

Tanken med länsstyrelsernas projekt är att de offentliga förvaltningarna ska utveckla metoder och handlingsplaner för att motverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Projektet kommer genomföras med stöd av forskare från Mälardalens Högskola.

Upptakten för arbetet sker måndagen den 18 juni med över 100 deltagare som kommer att ta del av föreläsningar, seminarier och introduktioner till forskningscirklar.    

Media är välkomna! För detaljerat program, klicka här.    

När: Måndagen 18 juni kl. 09:00-15:45
Var: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro    

För mer information:
Jonas Triumf, projektledare, telefon 019-19 39 90 eller 070-756 60 90.

Senast uppdaterad: 2012-06-15    

Kontakta oss

Jonas Triumf
Projektledare
Social hållbarhet
jonas punkt triumf snabela lansstyrelsen punkt se¤jonas punkt triumf snabela lansstyrelsen punkt se
019-193990
070-7566090