Från ord till handling i jämställdhet 

Publicerad
2012-07-03
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Jämställdhet

Hur kan den svenska jämställdhetspolitiken konkretiseras? ESF Jämt - Processtöd för jämställdhetsintegrering – har svar på hur otydliga målbeskrivningar och krav kan omvandlas till konkret handling.

Ja 

För att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och män arbetar projekt ESF Jämt, som ägs av Länsstyrelsen i Örebro, med att ge stöd i hur projekt inom Europeiska Socialfonden kan integrera jämställdhet. Den svenska modellen för arbetet är unikt och framgångsrikt men hur ser modellen ut? På vilket sätt har ESF Jämt bidragit till regional tillväxt och hur kan jämställdhetspolitiken konkretiseras på verksamhetsnivå?

Den 4 juli finns ESF Jämt på Almedalen och besvarar dessa frågor under projektets seminarium. ESF Jämt:s projektstödjare Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland, och Monica Forsman, Länsstyrelsen i Norrbotten, presenterar lärande projektexempel. Tillfället avslutas med panelsamtal med aktörer och företrädare från Europeiska Socialfonden, privata näringslivet och Gender CoP, ett nätverk för jämställdhet inom EU.

Panel
Elisabeth Krantz, Svenska ESF rådet
Helena Österlind, konsult
Bengt Nilsson, Gender CoP

Moderator
Tomas Wetterberg

Media hälsas välkomna onsdag den 4 juli, kl.10.00 till Donnerska husets trädgård. 

 

Mer information om ESF Jämt hittar du på www.esf.se/jamt eller under rubriken "ESF Jämt".  

Senast uppdaterad: 2012-07-03    

Kontakta oss

Laila Berglund
Nationell koordinator ESF Jämt
Social hållbarhet
Laila punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Laila punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248601
Sarol Bandak
Informatör ESF Jämt
Enheten för Kommunikation och krisberedskap
Sarol punkt Bandak snabela lansstyrelsen punkt se¤Sarol punkt Bandak snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248273
070-3385400