Tiveden och Kilsbergen möjligt för utsättning av vuxen varg 

Publicerad
2011-10-14
Kategori
Djur & natur, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Rovdjur

Skulle eventuellt en vuxen varg släppas i Örebro län – då kan nordöstra Kilsbergen eller Tiveden vara möjliga områden.
Det tycker Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation och fullföljer därmed regeringens uppdrag att peka ut två lämpliga platser för vargutsättning.
Men beslutet var inte enigt. Fem ledamöter i delegationen säger nej – bland dem jägarnas representant.

Ja 

Syftet med att föreslå möjliga områden för utsättning är att vara förberedd om det blir aktuellt att förstärka den svenska vargstammen genetiskt med vuxna vargar. Den naturliga vandringsvägen från Ryssland och norra Finland till de svenska vargbestånden räcker inte för att komma tillrätta med inaveln.

–Vi har fullföljt uppdraget av regeringen att föreslå två platser. Men det betyder inte att vi förespråkar att ta emot nya, vuxna vargar. Det är viktigt att vi får mer tid och resurser för förankring och dialog med berörda intressen och att vi får utrett vilka kompensationsåtgärder som kan bli aktuella, säger landshövding Rose-Marie Frebran som är ordförande i Viltförvaltningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

I uppdraget att utse geografiska områden fanns nio kriterier som definierar vad som är lämpliga platser. Bland dessa  kan nämnas närheten till befintliga revir, markägare som kan ge tillstånd, låg täthet av betande tamdjur och minst en mil från flerfiliga vägar eller järnvägar.

Viltförvaltningsdelegationen finner att områdena Kilsbergen (nordöstra delen) och Tiveden utgör de mest lämpliga områdena geografiskt för utsättning av vuxen varg utifrån de givna kriterierna.

Mot beslutet i Viltförvaltningsdelegationen anmälde fem ledamöter avvikande mening. De representerar intressena jakt och viltvård, ägare och brukare  av jordbruksmark, skogsnäringen, yrkesfisket och lokalt näringsliv.

För mer info: Enhetschef Inger Holst, 019-19 35 45, 0738 23 21 61.
Till höger på denna webbsida finns också beslut och protokoll (här återfinns skrivna reservationer) i sin helhet samt karta över befintliga vargrevir och platser för ev. utsättning av nya vuxna vargar.

Senast uppdaterad: 2011-10-14    

Kontakta oss

Inger Holst
Art och vilt
Inger punkt Holst snabela lansstyrelsen punkt se¤Inger punkt Holst snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248630
073-8232161