Beslut

Här hittar du beslut från Kampsportsdelegationen. Ett beslut kan antingen ge tillstånd till match eller ge ett avslag.

​Beslut om en ansökan att anordna kampsportsmatch meddelas inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du sökt) efter att ansökan kommit till oss. Om du letar efter äldre beslut kan du höra av dig till oss.

Beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar som är aktuella.

Avvisade ansökningar

Ansökningar som avvisats av Kampsportsdelegationen.