Kampsport

Om du ska anordna tränings- tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Örebro län, oavsett var i landet matchen ska vara. Det är sedan Kampsportsdelegationen som beslutar om tillstånd beviljas eller inte.
Foto: Markus Lindberg

​Vad är kampsport enligt lagen?

Med kampsport i lagens mening menas kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren. Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.  

När behöver du söka tillstånd?

Både offentliga och enskilda kampsportsmatcher kräver tillstånd från Kampsportsdelegationen. För kampsport som endast tillåter markerade slag eller sparkar mot huvudet, behöver du inte söka tillstånd. Inte heller för träning i kampsport.

Om du vill arrangera en match i professionell boxning behöver du, precis som för kampsport, söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Hur du ansöker om tillstånd för kampsportsmatch

Söka tillstånd eller göra en anmälan hos polismyndigheten

Förutom kampsportslagen så finns det andra lagar och regler som du måste tänka på om du vill anordna en kampsportsmatch. I ordningslagen finns bestämmelser om offentliga tillställningar, som tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, exempelvis kampsport. För att en tillställning ska anses vara offentlig krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. För att anordna offentliga tillställningar behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten. För att anordna ett idrottsarrangemang på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du göra en anmälan hos polismyndigheten.

Ansök eller anmäl om kampsport hos polismyndigheten

Prövning av din ansökan - vem gör vad?

Länsstyrelsen i Örebro län

  • tar mot ansökningar/anmälningar och handläggning av dessa
  • lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen
  • tillsyn av kampsportsmatcher
  • upprättar polisanmälan vid misstanke om brott mot kampsportslagen
  • har kontakt med allmänheten och media

Kampsportsdelegationen i Örebro län

  • tillståndsprövning
  • beslutar om sanktioner, vilket innebär att meddela varningar samt att återkalla tillstånd helt eller delvis.

Prövning av din ansökan

Polismyndigheten

  • Tar emot ansökningar/anmälningar om offentliga tillställning, vilket en kampsportsmach kan räknas som.

Ditt beslut

När du lämnat in din ansökan om tillstånd för kampsportsmatch får du inom två månader eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du sökt) ett beslut av Kampsportsdelegationen.

Det finns två olika tillstånd att söka

Beslut från Kampsportsdelegationen

Tillsyn av kampsportsmatcher

Länsstyrelsen i Örebro län är tillsynsmyndighet, vilket betyder att vi ska kontrollera att kampsportsmatcher anordnas enligt de tillstånd och villkor som beslutats av Kampsportsdelegationen.

Tillsyn av kampsportsmatcher