Att söka tillstånd

Den som vill anordna en kampsportsmatch måste först få tillstånd från Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län. Du kan söka tillstånd för att anordna en eller flera kampsportsmatcher. Du kan även söka tillstånd för viss tid eller tills vidare.

​Det finns två olika sorters tillstånd att söka

 1. Tillstånd för att anordna kampsportsmatch

  Tillståndet gäller en eller flera matcher. Om det exempelvis rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter ett tillstånd för flera matcher att i huvudsak samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher. Ansökan ska, enligt lag, skickas in senast två månader före första match.

  Tillstånd_att anordna_kampsportsmatch.pdf
   
 2. Tillstånd att för viss tid/tills vidare anordna kampsportsmatch

  Organisationer som är ansvariga för kampsporten, vanligtvis ett kampsportsförbund, har möjlighet att söka ett generellt tillstånd för viss tid eller tills vidare. Tillståndet är då inte knutet till anordnandet av enskilda kampsportsmatcher. Ett sådant tillstånd kan sedan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit. 
  Handläggningstiden för en ansökan kan variera och tillstånd måste ges innan aktuell match hålls. Ansökan ska, enligt lag, skickas in senast tre månader före det första matchtillfället.

  Tillstånd_att_för_viss_tid_anordna_kampsportsmatch.pdf

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher ska bland annat innehålla:

 • uppgifter om anordnaren
 • när och var matchen eller matcherna anordnas
 • tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.

En ansökan om generellt tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher ska bland annat innehålla:

 • uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser
 • organisationens stadgar 
 • uppgifter om hur kontroll utövas inom organisationen av de matcher som anordnas, så kallad plan för egenkontroll.

Ansökningsavgift 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan om att anordna kampsportsmatch behöver du först betala en ansökningsavgift.

Ansökningsavgift för att anordna en eller flera matcher

För ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher är avgiften för närvarande 700 kronor.

Ansökningsavgift för tillstånd för viss tid eller tillsvidare

För ansökan om tillstånd att för viss tid eller tillsvidare anordna kampsportsmatcher är avgiften för närvarande 1 350 kronor.

Så här betalar du avgiften

Avgiften ska betalas till: Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk din inbetalning med ”Tillstånd till kampsportsmatch, konto 7221610.

Du kan läsa mer på Länsstyrelsens sida om avgifter.