Pantbanker 

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län
dalarna snabela lansstyrelsen punkt se¤dalarna snabela lansstyrelsen punkt se
Tfn: 010 - 225 00 00

Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Dalarnas län över hanteringen av pantbanker från länsstyrelserna i Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Ytterligare information om pantbanker hos Länsstyrelsen Dalarna