Pantbanker

Foto: Mostphotos

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Ansökan om tillstånd för pantbank hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län

Din ansökan om tillstånd för pantbank handläggs av länsstyrelsen i Dalarnas län.

Information om ansökan om tillstånd för Pantbank på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats