Företagsstöd

Vissa företagsstöd har flyttats till Region Örebro län, tidigare Landstinget och Regionförbundet.

De stöd som berörs är:  

  • Innovationsbidrag
  • Investeringsbidrag i tätort
  • Mikrobidrag
  • Konsultcheck
  • Stöd till kommersiell service.

Information om  företagsstöd på Region Örebro läns webbplats

OBS! De stöd som ingår i Landsbygdsprogrammet berörs hanteras av Länsstyrelsen.