Anmälan och ansökan om tillstånd - miljöbalken

Många verksamheter och åtgärder kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få drivas eller utföras. Länsstyrelsen kan ge sådana tillstånd.

Prövning enligt Miljöbalken

Miljöbalken innehåller många regler om hur en tillståndsprövning ska gå till. Prövningen kännetecknas av stor öppenhet och en strävan att i ett tidigt skede fånga upp de motstående intressen, som kan finnas. Läs mer om vilka krav som finns under respektive sida:

 

 

 

 Kontakta oss

Vi som jobbar på Miljöskyddsenheten

Vi som jobbar på enheten Vatten och naturmiljö