Örebro

I Örebro kommun finns Eker, Flåten, Garphyttan, Glanshammar, Kilsmo, Närkes Kil, Odensbacken och Bista-Pilängen vattenskyddsområden.

 Vattenskyddsområden i Örebro kommun

Vattenskyddsområden i Örebro kommun Länk till Kilsmo Länk till Odensbacken Länk till Glanshammar Länk till Flåten Länk till Närkes Kil Länk till Eker Länk till Garphyttan Länk till Jägarbacken-Bista (f.d. Skråmsta)
Samtliga vattenskyddsområden i Örebro kommun är senast reviderade 1997, utom Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) som är reviderad 2009. Vattenskyddsområdena skyddar grundvattentäkter, i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) med infiltration av vatten från Svartån. Vattentäkterna i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) försörjer större delen av Örebro kommun med dricksvatten, Kilsmo, Glanshammar och Odensbacken mellan 700 och 4 000 personer samt Närkes Kil och Flåten under 100 personer. Ett vattenskyddsområde för Svartån planeras samt att kommunen planerar nya vattentäkter i Mogetorpsområdet.