Dricksvatten från Vättern – Vätternvattenprojektet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få problem med kvalitén på sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten. Därför har åtta av länets tolv kommuner gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern - Vätternvattenprojektet.
Vatten och strandremsa

Deltagande kommuner

Idag deltar kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar projektet.

Varför ett Vätternvattenprojekt?

Kommunerna tar sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, en växande befolkning, läckage från jord- och skogsbruk, industriområden med mera, ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i bland annat Svartån. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall den ordinarie vattentäkten blir otjänlig. Vättern är en stor och djup sjö med bra vattenkvalitet och skulle därför kunna bli huvudvattentäkt och nuvarande ytvattentäkter fungera som reservvattentäkter.

Hand håller glas med vatten
Rent dricksvatten, en livsviktig resurs. Foto: Mostphotos

Ett långsiktigt projekt

Projektet kommer att ta tid. Det kommer att ta ytterligare omkring två år att ta fram alla underlag, omkring fem år att få alla tillstånd för verksamheten och därefter omkring fem år att bygga tunnlar, ledningar, vattenverk med mera, samt eventuellt ytterligare tid. Att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan därför bli verklighet först om cirka 15 år. Vatten från Vättern beräknades försörja 250 000 personer år 2050.

Jämfört olika lösningar för att transportera vattnet

Vätternvattenprojektet startade juni 2008. Det har fram till idag genomförts en förstudie och ytterligare utredningar för att bedöma hur kommunerna bäst kan ta dricksvatten från Vättern. Initiativet till projektet togs av deltagande kommuner i samarbete med Länsstyrelsen. Kommunerna framförde dock att en förutsättning för projektet var att Länsstyrelsen kunde samordna det, vilket också skett.

Det har tagits fram olika förslag till lösningar för att föra vatten från Vättern. Den som idag framförallt utreds är hur vatten ska kunna föras via en bergtunnel på cirka 4 mil upp till närkeslätten. Vättern ligger högre än närkeslätten. En bergtunnel gör att vattnet kan rinna med självfall från sjön.

Projektorganisation

Projektet leds av en styrgrupp som består av kommunalråd från respektive kommun med Länsstyrelsens länsråd som sammankallande. Det finns även en arbetsgrupp med sakkunniga tjänstemän från kommuner och Länsstyrelsen. Enhetschef Peder Eriksson på Länsstyrelsen är samordnare i projektet.