Fjärilsövervakning

Många fjärilsarter i Sverige minskar, medan andra sprider sig norrut. Tvärtemot vad många kanske tror är kunskapen om fjärilarna fortfarande ganska liten. För att ta reda på mer om fjärilarna kan alla vara med!
Fjärilar från vänster: ljungblåvinge, skogsnätfjäril och sotnätfjäril

Dagfjärilsövervakning

Dagfjärilar reagerar snabbt på förändringar i landskapet och anses ge en bra indikation på statusen för biologisk mångfald. Färre betande djur och en minskande areal ängs- och betesmarker riskerar att slå hårt mot fjärilarna.

Tillsammans med frivilliga personer i länet deltar Länsstyrelsen i nationella projekt för att ta reda på hur det går för dagfjärilarna och deras livsmiljöer.

Från vänster: Svavelgul höfjäril och fjärilsfotografering
Svavelgul höfjäril och fjärilsfotografering, foto: Claes U. Eliasson.

Vill du bli fjärilsövervakare? 

Det finns två metoder att välja mellan:

  1. Inom Svensk dagfjärilsövervakning kan du själv välja slingor eller punkter som du vill rapportera fjärilar ifrån. Här finns plats för alla, vare sig du redan är fjärilsentusiast eller är nyfiken på att bli en. 
  2. Inom den Regionala övervakningen av dagfjärilar i ängs- och betesmarker är det Länsstyrelsen som anvisar de områden som ska övervakas. Kontakta Henrik Josefsson för mer information eller läs mer om inventeringen och dess resultat

Du kan också rapportera in de fjärilar du hittar på Artportalen.se

Nattfjärilar

Under 2011 har vi samarbetat med Kenneth Blom från Aspa i södra länet som sammanställt sina observationer av nattfjärilar från 1980-talet och framåt. Rapporten kan du ladda ned här.

Fjärilsnätverk

Om du vill ha fortlöpande information om fjärilsaktiviteter runtom i länet kan du anmäla dig till Länsstyrelsens fjärilsnätverk. Via en gemensam mejllista kan man utbyta information, skicka artbilder och diskutera frågor kring fjärilar och andra insekter. Kontakta Henrik Josefsson om du är intresserad!