Miljömål 

Flicka äter äpple. Foto: Jan Oscarsson
Miljömålen ska nås inom en generation. Foto: Roger Lundberg

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 

I Örebro län arbetar vi inte fokuserat med miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö.


Klicka på bilden och läs mer om miljömålen på Miljömålsportalen. Illustratör: Tobias Flygar. 

Uppföljningsrapporten Hållbarhet i sikte 2013, hur långt har vi kvar?

Klicka på bilden för att komma till sida med rapporten.

Bild med länk till rapporten

Nyhetsbrevet MiljöBLADET

Läs det senaste MiljöBLADET Öppnar MiljöBLADET i nytt fönster