Pilotprojekt för samåkning

Länsstyrelsen deltar i en rad projekt som på ett eller annat sätt bidrar till energieffektivisering eller en övergång till förnybara bränslen. Ett av projekten är ett pilotprojekt för samåkning, med hjälp av digital teknik. 
Skjutsgruppen

Pilotprojekt för samåkning

Länsstyrelsen driver ett pilotprojekt för att öka samåkningen i länet. Med hjälp av digital teknik vill vi att människor ska hitta varandra och börja samåka. Det sparar tid, pengar och inte minst koldioxidutsläpp. 

Projektet sker i samarbete med den ideella rörelsen Skjutsgruppen, www.skjutsgruppen.nu. Skjutsgruppen definierar samåkning som “alla former av gemensamt miljövänligt resande”, det kan vara buss, tåg, luftballong eller bil et cetera. 

Projektet ingår i Örebro läns energi- och klimatprogram och länets arbete med en regional digital agenda och är finansierat av Energimyndigheten.  

Testas i Bredsjö och Viker

Orterna Bredsjö i Hällefors kommun och Viker i Nora kommun är utvalda testorter. På dessa två orter är kollektivtrafiken inte en självklarhet och resan till mataffären kan bli lång eller besvärlig utan bil.

Människor som samtalar i ett rum
Uppstartsmöte i Bredsjö. Foto: Anneli Larsson

Projektet är ett pilotprojekt och Skjutsgruppens webbplats har genomgått teknisk utveckling utifrån behoven i Bredsjö och Viker. Deltagarna i Bredsjö och Viker har bland annat haft önskemål om en mobil lösning för att undvika behovet att datorer och så kallade smart phones.
 
Människor som samtalar sittande vid bord
Uppstartsmöte i Viker. Foto: Anneli Larsson

Resgrupper och sms-tjänst

Önskemålen från orterna är något som projektet utvecklat. Idag finns en sms-tjänst kopplad till Skjutsgruppens befintliga webbplats. Resenären kan då få ett sms när det finns en ledig skjuts.

Under testperioden har också flera samåkningsgrupper skapats, både i och utanför testorterna. Deltagare i grupperna anmäler sitt resebehov på Skjutsgruppens webbplats och hittar andra som ska åka åt samma håll. Ett exempel är studenter vid Örebro universitet som skapat en grupp för samåkning till och från universitetet.

Ett samarbete med Skjutsgruppen

Skjutsgruppen har växt fram på sociala medier på initiativ av Mattias Jägerskog från Örebro. Rörelsen har växt sedan starten 2007 och har idag 40 000 användare i Sverige och Europa.

På Skjutsgruppens webbsida kan medlemmarna förmedla resor mellan varandra. Personerna kan antingen be om skjuts eller erbjuda skjuts. Besök Skjutsgruppen på webben