Lönegaranti 

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, efter beslut av konkursförvaltaren.

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Konkursen måste ha tagits upp vid tingsrätten i det berörda länet och vi måste få in ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren innan vi betalar ut ett garantibelopp till dig. Det är konkursförvaltaren som fattar beslutet i lönegarantiärenden Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön från ett företag som går i konkurs under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du måste visa upp ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län
dalarna snabela lansstyrelsen punkt se¤dalarna snabela lansstyrelsen punkt se
Tfn: 010 - 225 00 00

Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Dalarnas län över hanteringen av medborgarskap från länsstyrelserna i Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Ytterligare information om lönegaranti hos Länsstyrelsen Dalarna