Lönegaranti 

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören.

Vad innebär en konkurs eller en företagsrekonstruktion för dig som arbetstagare?

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig.

När ett företag försätts i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion, utser Tingsrätten en konkursförvaltare eller rekonstruktör, som beslutar vilka personer som har rätt till lönegaranti och vilka belopp som ska betalas ut. Efter att Länsstyrelsen har fått ett skriftligt beslut av från konkursförvaltaren eller rekonstruktören betalar Länsstyrelsen ut lönegarantin.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2014 uppgår detta till 177 600 kr).

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län
dalarna snabela lansstyrelsen punkt se¤dalarna snabela lansstyrelsen punkt se
Tfn: 010 - 225 00 00

Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Dalarnas län över hanteringen av medborgarskap från länsstyrelserna i Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Ytterligare information om lönegaranti hos Länsstyrelsen Dalarna