Ditt eget ansvar

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Svaga och utsatta får hjälp först

Vi som är starka och friska bör räkna med att samhällets resurser inledningsvis vid en kris kommer att användas i första hand för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Förmåga att hantera det osannolika

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

Du kan förbereda dig

Ju mer du kan om förutsättningarna som påverkar din vardag, jobb och semester, desto bättre förberedd är du om något oväntat inträffar. I varje kommun görs till exempel riskanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser. Du har också ansvar för att ta reda på vad som gäller när du ska resa utomlands. På webbplatsen krisinformation.se kan du mer läsa mer detaljerat eget ansvar vid olika typer av händelser.