Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby arbetar för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle.
Tecknad kvinna med en idelampa

Örebro läns Kvinnolobby är ett kvinnligt utvecklingsråd som består av upp till 27 kvinnor från hela länet och har en bredd och kunskap från olika delar i samhället. Lobbyn fokuserar på att;

  • Lobba för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle.
  • Förmedla jämställdhetsfrågor i hela länet.
  • Synliggöra kvinnors kompetens, erfarenheter och perspektiv. 
  • Verka i nätverksform med aktörer i regionen.
  • Knyta upp befintliga aktörer i arbete för ett mer jämställt näringslivsarbete.

Tänk efter före – jobba heltid!

Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor och män är ute på arbetsmarknaden i ungefär lika stor utsträckning i Sverige. Men kvinnor arbetar mer deltid och har oftare osäkra anställningar. Då kvinnors arbetsliv är mer osäkert än mäns blir också förmågan till att försörja sig svårare.

Örebro läns kvinnolobby vill uppmärksamma spännande projekt som pågår i länet och  syftar till att möjliggöra fler heltidstjänster. Ett av dessa är Heltidsprojektet som drivs av Karlskoga-Degerfors kommuner.

Heltidsprojektet är ett treårigt projekt som påbörjades våren 2013 i Karlskoga och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtlig personal inom folkhälsoförvaltningen.

Läs mer om projektet på Karlskoga kommuns webbplats.

Ledamöter

Örebro läns Kvinnolobby består av upp till 27 ledamöter som ideellt lägger sitt engagemang på att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle.

De 27 ledamöter handplockas och tillfrågas personligen av Länsstyrelsen som är huvudman för lobbyn. Ledamöterna representerar en bredd av samhället, såväl privat som offentlig verksamhet, genom sina kunskaper och erfarenheter.

Ordförande i Kvinnolobbyn - Maria Larsson

Landshövding Maria Larsson är ordförande i Örebro läns Kvinnolobby.

Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta ansvar för länets utveckling.

Vi är kvinnor med många olika ansvar och engagemang, kvinnor som vill mera. Idéerna är många och diskussionerna engagerande så som det ska vara när vi jobbar med jämställdhet. Vi är överens om att vi i Kvinnolobbyn vill arbeta för ett jämställt län, där kvinnors och mäns möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara på lika villkor.

I Örebro län vill vi se en jämn könsfördelning av makt och inflytande. Vi vill ha ett län där alla har lika förutsättningar och villkor när det gäller arbete, företagande och utbildning.

Kvinnolobbyn är en god aktör i arbetet att ta tillvara goda idéer, kvinnors resurser och stödjande miljöer. I vårt län finns det många viktiga arbeten igång för att stärka länets kvinnor och förändra strukturen, och ändå har vi bara börjat. Det finns stora utmaningar inför framtiden om vi ska nå ett jämställt samhälle. Kvinnolobbyn är övertygad om att vi tillsammans kan stärka vårt län.