Integrera jämställdhet

ESF Jämt är namnet på länsstyrelsernas gemensamma projekt som arbetat med att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering.

Folder ESF Jämt

 

Strategi för att lyfta jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegreringen är den strategi som innebär att jämställdhetsperspektivet integreras i verksamheten för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande för män och kvinnor.

ESF Jämt - 2009-2013

ESF Jämt - Processtöd Jämställdhetsintegrering har erbjudit stöd, rådgivning och utbildning till Socialfondsprojekt mellan 2009 till och med april 2013. Projekten hänvisas till att ta del av befintligt material som tagits fram av processtödet (se nedan) samt kontakta de regionala ESF-kontoren. Frågor som rör processtödets arbete, resultat och erfarenheter kan kontakta den nationella koordinatorn som finns tillgänglig på Länsstyrelsen i Örebro till och med december 2013.

More information about ESF Jämt - process support in Gender Mainstreaming in English