Begravningsombud

Begravningsombuden ska bevaka kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten åt dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har utsett begravningsombud för samtliga kommuner i Örebro län.

De personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte något direkt inflytande över de kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten. Länsstyrelsen har därför fått i uppdrag att utse begravningsombud, som ska bevaka sådana frågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det ska finnas begravningsombud i varje kommun.

Begravningsombuden ska bland annat kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med ändring av begravningsplatser samt att begravningsavgiften är rättvis. Begravningsombuden bör även verka för att församlingarna samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Ombuden bör vidare aktivt hålla sig informerade om begravningsverksamheten och om de synpunkter som är representerade inom huvudmannens område.

Om ett ombud finner anledning till att rikta anmärkning ska ombudet underrätta Länsstyrelsen. Ombuden har rätt att få tillgång till samtliga handlingar som rör begravningsverksamheten. De har även rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden under de sammanträden i församlingen då begravningsfrågor behandlas.

 

 Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Dalarnas län över hanteringen av begravningar från länsstyrelserna i Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Ytterligare information om begravningar hos Länsstyrelsen Dalarna