Lättläst om Länsstyrelsen

Sverige är indelat i 21 län. Ett län består av flera kommuner. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Örebros landshövding heter Rose-Marie Frebran. Länsstyrelsen i Örebro län har cirka 200 anställda.

Vi arbetar med många olika saker.

  • Här följer några exempel: Vi övervakar miljön och naturen i länet.
  • Vi ser till att djuren har det bra.
  • Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.
  • Vi förmedlar bidrag till företag som vill växa

Här kan du läsa mer om vad Länsstyrelsen arbetar med på lättläst svenska