Miljöinvestering inom jordbruk

Stöd till investeringar inom jordbruk som förbättrar miljön. För dig som till exempel vill anlägga en våtmark, röja en betesmark eller sätta upp rovdjursstängsel.