Betesförmedling

Är du intresserad av bete till dina djur eller djur till dina betesmarker? Gör en intresseanmälan eller kontakta de markägare eller djurhållare som redan har anmält sitt intresse.

Så fungerar det

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att djur- eller markägare fyller i en intresseanmälan genom ett av webbformulären så att mark- och djurägare kan ta kontakt på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

 

Intresseanmälan för djurägare

Anmäl intresse som djurägare via vårt formulär

Lista över anmälda djurägare

Uppdaterad 20170310

​​Namn och e-post

​Telefon

​Område

​Djurslag

​​Kjell Svahn
k.svahn@telia.com
0707873954​Vintrosa
+ 2 mil
​Ekologiska
mjölkas
stut
​Sverker Dahlander
verkerdahlander@hotmail.com
0705302497​Pålsboda​Får

​Tobias Andersson
Tobias.andersson85
@hotmail.com

​0736951850​Gotland (Kan tänka mig beta på fastlandet också.)​Nöt

Intresseanmälan för markägare

Anmäl intresse som markägare via vårt formulär

Lista över anmälda markägare 

Uppdaterad 20170314

​Namn, e-post, telefon

​Område och areal

​Typ av mark, el, vatten, tillsyn, stängsel

​Jan-Erik Eriksson
valnas@ymail.com
070-6668886
​Stora Mellösa
10 hektar
​Väldigt blandad finns en del träd buskar öppna arealer finns vatten från källa stängsel finns men behöver ses över.
​Göran Klingberg
g.klingberg@hotmail.com
070-8794493
​Vintrosa
1,6 hektar
​Åkermark, naturbete tillsyn vatten och el finns.
​Hans Lind
hans.b.lind@telia.com
070-5834582
​Kväggeshyttan (ca 1 mil v Karlskoga)
4 hektar tillgängligt
​Betesmark på udde med tillgång till sjövatten. Ej stängslat.
​Linnea Rask
Linnearask@hotmail.com
0709933833
​Fänninge, Fellingsbro
4 hektar
​Betesmark. Å på två sidor men för övrigt ostängslat.
​Sven Owe Svensson
sorgorden116@tele2.se
070-4524846
​Haremo, Kumla
3 hektar
​Äng och områden med träd, inget vatten eller el. 2 trådar för stängsel för häst finns. ca 100m från gården.
​Christofer Kärrdahl
vannerslund@telia.com
0705-35 22 38
​Frövi - Ullersätter
2,25 hektar
​Öppen betesmark med en korsande bäck. Stängslat med blanktråd.
Tillgång till el och vatten.

​Belinda och Erik Neander 
neander.e@gmail.com
073-3856823

​Kumla Ekeby 
2,5 hektar

​Betesmark

Syftet med förmedlingen

Betesförmedlingen finns till för att förhindra att de värdefulla ängs- och betesmarkerna i länet växer igen.

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i våra ängs- och betesmarker. Dessa marker har också ofta kulturhistoriska värden och är vackra inslag i landskapsbilden.

Bevarar Sveriges öppna landskap

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent.

Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.