Betesförmedling

Är du intresserad av bete till dina djur eller djur till dina betesmarker? Gör en intresseanmälan eller kontakta de markägare eller djurhållare som redan har anmält sitt intresse.

Så fungerar det

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att djur- eller markägare fyller i en intresseanmälan genom ett av webbformulären så att mark- och djurägare kan ta kontakt på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Intresseanmälan för djurägare

Anmäl intresse som djurägare via vårt formulär

Lista över anmälda djurägare

Uppdaterad 20171122

​​Namn och e-post

​Telefon

​Område

​Djurslag

​​Kjell Svahn
k.svahn@telia.com
070-7873954Söker
10-20 hektar.​Vintrosa
+ 2 mil
Ekologiska
mjölkas
stut
​Sverker Dahlander
verkerdahlander@hotmail.com
070-5302497Söker cirka 10 hektar.​Pålsboda​Får

​Tobias Andersson
Tobias.andersson85
@hotmail.com

​073-6951850​Gotland (Kan tänka mig beta på fastlandet också.)​Nöt

​Jörgen Pettersson
jtorpa@hotmail.com

​070-3837283

​Askersund
kommun

​Ekologisk
nöt

​Camilla
camilla@hylletorpgard.se

​070-5500154​Askersund
Kumla
Hallsberg
​Får

Intresseanmälan för markägare

Anmäl intresse som markägare via vårt formulär

Lista över anmälda markägare 

Uppdaterad 20170418

​Namn, e-post, telefon

​Område och areal

​Typ av mark, el, vatten, tillsyn, stängsel

​Jan-Erik Eriksson
valnas@ymail.com
070-666 88 86
​Stora Mellösa
10 hektar

​Blandad mark med en del träd buskar, på väg att växa igen. Vatten från källa. Ej stängslat.

​Hans Lind
hans.b.lind@telia.com
070-583 45 82
​Kväggeshyttan (ca 1 mil v Karlskoga)
4 hektar tillgängligt
​Betesmark på udde med tillgång till sjövatten. Ej stängslat.
​Sven Owe Svensson
sorgorden116@tele2.se
070-452 48 46
​Haremo, Kumla
3 hektar
​Äng och områden med träd, vatten från sjö, inget stängsel. Diskutera tillsyn.
​Christofer Kärrdahl
vannerslund@telia.com
0705-35 22 38
​Frövi - Ullersätter
2,25 hektar
​Öppen betesmark med en korsande bäck. Stängslat med blanktråd.
Tillgång till el och vatten.

​Belinda och Erik Neander 
neander.e@gmail.com
073-385 68 23

​Kumla Ekeby 
2,5 hektar

​Betesmark

​Björn Nordzell
bjorn.nordzell@telia.com
070-8835974

​Lerbäck​Restaurerad ängsmark. Efterbete efter slåtter. Aug-sept. El.stängsel

Syftet med förmedlingen

Betesförmedlingen finns till för att förhindra att de värdefulla ängs- och betesmarkerna i länet växer igen.

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i våra ängs- och betesmarker. Dessa marker har också ofta kulturhistoriska värden och är vackra inslag i landskapsbilden.

Bevarar Sveriges öppna landskap

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent.

Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.