Betesförmedling

Är du intresserad av bete till dina djur eller djur till dina betesmarker? Gör en intresseanmälan eller kontakta de markägare eller djurhållare som redan har anmält sitt intresse.

Så fungerar det

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att djur- eller markägare fyller i en intresseanmälan genom ett av webbformulären så att mark- och djurägare kan ta kontakt på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

 

Intresseanmälan för djurägare

Anmäl intresse som djurägare via vårt formulär

Lista över anmälda djurägare

Lista över anmälda djurägare (Excel) öppnas i nytt fönster

Excel-listan fungerar tyvärr inte på mobila enheter. Men vi kommer att fortlöpande publicera en pdf så snart det har kommit in nya uppgifter, som går att läsa på mobila enheter.

 

Intresseanmälan för markägare

Anmäl intresse som markägare via vårt formulär

Lista över anmälda markägare

Lista över anmälda markägare (Excel) öppnas i nytt fönster

Lista över anmälda markägare 20160614.pdf

Excel-listan fungerar tyvärr inte på mobila enheter. Men vi kommer fortlöpande att publicera en pdf så snart det har kommit in nya uppgifter, som går att läsa på mobila enheter.

 

Syftet med förmedlingen

Betesförmedlingen finns till för att förhindra att de värdefulla ängs- och betesmarkerna i länet växer igen.

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i våra ängs- och betesmarker. Dessa marker har också ofta kulturhistoriska värden och är vackra inslag i landskapsbilden.

Bevarar Sveriges öppna landskap

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent.

Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.