Husdjur

Länsstyrelsen anordnar kurser för lantbrukare bland annat inom områdena djurvälfärd och ekologisk djurhållning.
Får i hage

Vi ordnar studieresor, kurser och fältvandringar med inriktning mot olika djurslag. Exempel på aktiviteter som vi haft är kurser om lamning, dikalvens hälsa och utfodring. 

Du som är företagare på landsbygden är välkommen att delta i de aktiviteter som vi ordnar. Håll koll på kalendariet på vår webbplats för att inte missa något.

Aktiviteterna finansieras via Landsbygdsprogrammet av EU och svenska staten.