Lantbruk och landsbygd 

Traktor som plöjer. Foto: Anna Nordblad, Länsstyrelsen
Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro län
orebro snabela lansstyrelsen punkt se ¤orebro snabela lansstyrelsen punkt se
Tfn: 010 - 224 80 00