Kalender  

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar eller är medarrangör till. När du klickar på en aktivitet i kalendern öppnas den i ett nytt fönster. Klickar du på samma aktivitet i listan till höger öppnas den i samma fönster.

Oktober

23

torsdag

Oktober

30

torsdag

Kurs Bygg Säkert!

Två kursdagar som ger dig svar på hur du bygger säkert.

Oktober

31

fredag

2014-10-31
Plöj bättre med rätt inställning

En praktisk kurs om plöjning. Kursen vänder sig i första hand till dig som har en del erfarenhet av att plöja men som vill jobba mer med plogens ins...

November

2

söndag

2014-11-02
Heldagsvandring i Murstensdalen

Månadens reservat - Samling vid reservatets parkering. Skyltning finns från väg 205 mellan Grythyttan och Karlskoga. Aarrangörer Hopajola och Länssty...

November

4

tisdag

2014-11-04
Hästens hovhälsa

Kurskväll med föreläsning av Micke Berg, mäster inom hovslagaryrket.

November

5

onsdag

2014-11-05
Uppstartsmöte Styrel

Under år 2014-2015 är det dags för en ny planeringsomgång av Styrel, identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Därför bjuds läne...

November

6

torsdag

2014-11-06
Kurs - smycka ditt företag med rosor

Välkommen till en kurs där vi sätter rosorna i fokus! Kursen riktar sig till dig som har en besöksverksamhet på landsbygden i de fem länen runt Mälar...

November

6

torsdag

2014-11-06
Jämställdheten i Örebro län - Var var vi? Var är vi? Vart ska vi?

Att integrera jämställdhet i arbetet med hållbar utveckling, ekologisk, ekonomisk och social utveckling, är en framgångsfaktor i det regionala utveck...

November

6

torsdag

November

11

tisdag

Regional samverkanskurs

Välkommen till årets regionala samverkanskurs (RSK). Kursen har som mål att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid sam...

November

6

torsdag

November

13

torsdag

Kurs Bygg Säkert!

Två kursdagar som ger dig svar på hur du bygger säkert.

November

8

lördag

2014-11-08
Kvalitetssäkring honungsproduktion

Denna kurs är för dig som är biodlare och som vill lära dig mer om honung som livsmedel.

November

10

måndag

2014-11-10
Kurskväll - Hästens tandhälsa

Hushållningssällskapet håller en kurskväll med genomgång av hästens tänder och skötselbehov.

November

11

tisdag

2014-11-11
Sparsam körning

Länsstyrelsen anordnar i samarbete med LRF kurs i sparsam körning.

November

12

onsdag

2014-11-12
Seminarium om klimatanpassning

Välkommen på seminarium om klimatanpassning, i Örebro den 12 november klockan 9.00-15.30. Skogsbrand, skyfall och handlingsplan för klimatanpassning ...

November

13

torsdag

2014-11-13
Sparsam körning

Länsstyrelsen anordnar i samarbete med LRF kurs i Sparsam körning

November

13

torsdag

2014-11-13
Föreläsningsserie - Barn och trauma, 13 november

Länsstyrelsen i Örebro län, Barnahus Örebro län, Kvinnohuset Örebro samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anordnar under hösten och ...

November

17

måndag

2014-11-17
Studieresa - Nötköttsproduktion

Välkommen att följa med på en studieresa om nötköttsproduktion till Västra Götaland.

November

18

tisdag

2014-11-18
Kurs: Det goda kaffebrödet - julspecial

Det lackar mot jul – vad kan då vara bättre än att bjuda sina gäster på julfika med tradition?

November

18

tisdag

2014-11-18
Drivkraft - innovation & entreprenörskap

Lyssna till entreprenörer som delar med sig av livet, företagandet, passionen och drömmen. Låt dig inspireras av berättelser om drivkraft, innovatio...

November

19

onsdag

2014-11-19
Välkommen till en dag om fonder och regional tillväxt i Östra Mellansverige!

En dag som ger ökade kunskaper i EU:s struktur- och investeringsfonder samt övriga finansieringsformer för regional tillväxt.

November

19

onsdag

2014-11-19
Migration och hälsa - så skapar vi en hälsofrämjande etablering!

Myndigheter, kommuner och landsting ansvarar för olika insatser i nyanländas etablering.Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etableri...

November

19

onsdag

2014-11-19
Hur kan vi avvänja fler smågrisar i dagens system och i framtiden?

Länsstyrelsen Örebro i samarbete med Örebro läns Grisproducenter bjuder in till kurs. Detta är en fristående fortsättning på kursen som vi hade i maj.

November

20

torsdag

2014-11-20
Odla till egen servering – besök på Skeviks gård

Välkommen till den andra träffen i en serie aktiviteter med temat att odla till egen servering. Vi kommer att besöka ett antal platser i regionen som...

November

20

torsdag

2014-11-20
Förbättra din slaktgrisproduktion

Hur får du djuren att må bra och växa bra? En kurs för slaktgrisproducenter och deras anställda.

November

22

lördag

2014-11-22
Lär dig spinna – från ull till garn

Lär dig grunderna i att spinna eget garn för vidareförädling och försäljning

November

24

måndag

2014-11-24
Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer gäller sedan den 1 oktober 2014. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna ordnar regionala kon...

November

24

måndag

2014-11-24
Solceller på gården

Är solceller på ladugårdstaket en bra idé? Eller kanske på huset eller en del av marken?

November

25

tisdag

2014-11-25
Kunskapsdag om sociala risker

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till en kunskapsdag om sociala risker.

November

25

tisdag

2014-11-25
Kurs: Det goda kaffebrödet - julspecial

Det lackar mot jul – vad kan då vara bättre än att bjuda sina gäster på julfika med tradition?

November

25

tisdag

2014-11-25
Utfodring av får

En eftermiddag för dig som vill lära dig grunderna i utfodring av får.

November

27

torsdag

2014-11-27
Föreläsningsserie - om våld och utsatta, 27 november

Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till en gemensam utbildningsserie om metoder och professionellt bemötande vid ...

November

29

lördag

2014-11-29
Utveckla din biodling – När du vill ta nästa steg

Denna kurs är för dig som har kommit en bit som biodlare och är redo att ta nästa steg.