Kalender  

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar eller är medarrangör till. När du klickar på en aktivitet i kalendern öppnas den i ett nytt fönster. Klickar du på samma aktivitet i listan till höger öppnas den i samma fönster.

Mars

3

tisdag

Mars

11

onsdag

Grundkurs behörighet för användning av kemiska växtskyddsmedel klass 1L/2L – Utomhusanvändning

Grundkurs för dig som behöver behörighet för att använda kemiska växtskyddsmedel utomhus, klass 1 L och 2 L (ej betningsmedel). Kursen är fyra dagar ...

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Mälarkonferensen 2015 - Uppsala

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor. Mälaren har stora natur- och kulturvärden och är viktig ...

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Älvgruppsmöte Arbogaån

Välkommen till älvgruppsmöte för Arbogaån den 10 mars på Lindesbergs arena, kl. 10-14 . Inbjudan och program meddelas senare.

Mars

11

onsdag

2015-03-11
Sälja kött från egen gård

Intresset bland Sveriges konsumenter för lokal och regional mat ökar. Fler tycker det är viktigt att veta att köttet de köper kommer från småskalig p...

Mars

11

onsdag

2015-03-11
Mötesplats - Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder tillsammans med Regionalt Resurscentrum in till ett lunchseminarium där vi sätter fokus på varför det är viktigt me...

Mars

11

onsdag

2015-03-11
Seminarium - energieffektivare fastigheter

Välkommen till en temaeftermiddag om varsam energieffektivisering i större fastighetsbestånd. Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Kom ...

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Odla till egen servering - besök på Rosendals Trädgård

Välkommen till den tredje fristående träffen i en serie aktiviteter med temat att odla till egen servering. Vi besöker ett antal platser i regionen s...

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Kurs om historiska kartor

Välkommen på kurs om historiska kartor. Vi får en genomgång av Lantmäteriets långa historia samt en introduktion till Lantmäteriets internetbaserade ...

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Hönsskötsel för småskalig äggproduktion

Hönshållningen har under det senaste halvseklet förändrats från det småskaliga till anläggningar med ofta tiotusentals djur. Idag finns ett växande i...

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Restvärme - en resurs att ta tillvara

Välkommen till ett seminarium om restvärme den 17 mars i Örebro.

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Kurs Matiga sallader

Välkommen till en kurs där vi sätter salladen i fokus! Kursen riktar sig till dig som har en besöksverksamhet på landsbygden med någon typ av serveri...

Mars

18

onsdag

Mars

19

torsdag

Kalkhandläggarträff

Handläggarträff om kalkning, biologisk återställning, effektuppföljning och försurning.

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Kurs Laga värmande soppor

Välkommen till en kurs där vi lagar riktigt goda soppor tillsammans! Kursen riktar sig till dig som har en besöksverksamhet på landsbygden i de fem l...

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Funktionstest av spruta och integrerat växtskydd

En kurs om integrerat växtskydd och om växtskyddssprutan.

Mars

25

onsdag

2015-03-25
Utbildning i kontinuitetshantering

I arbetet med risk- och sårbarhetsanlyser i länet kommer nu en utbildning inom kontinuitetshantering, som genomförs tillsammans med Actea Consulting ...

Mars

26

torsdag

2015-03-26
Kurs Fantastiska träd - juridik, säkerhet och sjukdomar

Välkommen till en fristående fortsättningskurs om fantastiska träd, d.v.s. äldre träd med ett stort natur- och kulturvärde. Under 2014 genomförde vi ...

Mars

26

torsdag

2015-03-26
Kurs om historiska kartor

Välkommen på kurs om historiska kartor. Vi får en genomgång av Lantmäteriets långa historia samt en introduktion till Lantmäteriets internetbaserade ...

Mars

28

lördag

2015-03-28
Biodling med topplistkupor - enkel biodling mer på binas villkor

Kursdag för alla som är intresserade av denna form av biodling – från nybörjare till yrkesbiodlare.

Mars

29

söndag

2015-03-29
Järpskådning med järppipa i Grönbo

Månadens reservat i mars är Grönbo i Lindesberg.