Miljömålsdagarna 2015 - Omställning av produktion och konsumtion

Miljömålsdagarna är den viktigaste mötesplatsen för myndigheter och andra aktörer som arbetar för de svenska miljömålen. Miljömålsdagarna äger rum den 5 och 6 maj i Örebro. Anmälan sker senast den 15 april. 

Årets tema för miljömålsdagarna är omställning av produktion och konsumtion.

Nyheter inom miljöarbetet presenteras och diskuteras med statssekreterare Göran Enander, miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, Naturvårdsverkets generaldirektör Eva Thörnelöf och landshövdingen och ledamoten i miljömålsrådet Lena Sommestad.

Vi gör en internationell utblick med hjälp av Gunilla Blomqvist på Miljö- och energidepartementet, Annika Korzinek vid EU-kommissionen i Sverige och Cathy Maguire på den Europeiska miljöbyrån.

Under konferensens andra dag tar vi upp frågor om vår konsumtion och livsstil. Dessutom handlar det om näringslivets miljöarbete, byggsektorn som en brygga mellan näringsliv och samhällsbyggnad m.m.

Det finns även möjlighet att följa med på studiebesök och utflykter. Följ med till Sveriges ledande aktör inom farligt avfall och förorenad mark SAKAB. Eller cykla genom RAMSAR-området Oset och Rynningeviken som en gång i tiden var stans baksida och soptipp. Nu är det länets mest besökta naturreservat med invånare som rördrom och vattensalamandrar. 

Vatten vid slottet

Vem - Konferensen riktar sig till dig som jobbar med miljömål inom kommun, region, länsstyrelser eller andra statliga myndigheter samt även beslutsfattare inom dessa organisationer. Miljömålssamordnare eller motsvarande inom intresseorganisationer är också välkomna.  

När - Konferensen inleds 5 maj klockan 09.15 på Örebro slott och avslutas 6 maj klockan 16.00. På kvällen den 5 maj är det gemensam middag på slottet.

Program - Här finner du ett detaljerat program för Miljömålsdagarna. 

Anmälan - Sista dag för anmälan var den 15 april. 

Vid frågor kontakta om programmet
Ulf Sandström (Länsstyrelsen) ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se
Magnus Eriksson (RUS) magnus.eriksson@lansstyrelsen.se
Jonas Rodhe (Naturvårdsverket) jonas.rodhe@naturvardsverket.se

Vid frågor om anmälan och faktura
Camilla Segerlind (Conventum) camilla.segerlind@convemtum.se

Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar Miljömålsdagarna tillsammans med RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och Naturvårdsverket.

 Följ konferensen

#miljömålsdagarna

Dokumentation från Miljömålsdagarna samlas på www.miljomal.se/miljomalsdagarna

 Omställning av produktion och konsumtion

 Shoppande kvinna

Program