Slåtterdag i Tivedstorp 

Startar:
2012-07-16
Slutar:
2012-07-16

Ängen är ett stycke kulturhistoria med stor artrikedom på växter, djur och svampar. Den hade en central roll i jordbruket ända fram till1800-talet, då skiftesreformer och nya odlingsmetoder slog igenom. Idag återstår endast små spillror av ängsmarken, ett markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.

Länsstyrelsen bjuder in till slåtterdag

Onsdagen den 18 juli

kl 10.00 - 16.00 ca
Plats: Tivedstorp, Tived

Landskapsvårdare Joakim Lilja  från Göteborgs universitet kommer till Tivedstorp för att lära oss:  

  • vilka lieblad som passar till olika ändamål 
  • hur lieorvet skall vara anpassat efter den som slår
  • att slipa en lie och sedan hålla den vass med bryne och sticka
  • hur man slår för att få bra resultat och utan att få ont i ryggen

Ta gärna med egna liar!

Kursen är kostnadsfri.
Fika och lunch finns att köpa på plats och betalas av deltagarna själva.  

Anmälan till Länsstyrelsen senast den 16 juli på 019-19 38 02 eller till e-post kursanmalan.orebro@lansstyrelsen.se 

Frågor besvaras av Yvonne Haglund, 019-19 39 74.  

Kursen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med TUVA.