Övriga tjänster

Här har vi samlat de olika tjänster som länsstyrelsen erbjuder. Det handlar om olika karttjänster, databas för att söka efter stiftelser med mera.
Bildkollage av övriga tjänster

​​Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro läns organisation är uppbyggd av avdelningarna Service, Samhälle och Miljö. Under varje avdelning finns flera enheter. Förutom avdelningarna består organisationen också av en Länsledning, ett Insynsråd och en Ledningsstab. Med hjälp av ett klickbart organisationsschema kan du hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare i organisationen.

Hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare på Länsstyrelsen Örebro

Vill du veta mer om hur Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med sociala medier är det här du ska läsa. Vi berättar om vilka olika kanaler vi använder oss av och du kan följa vårt Twitter-flöde. 

Följ vårt twitterflöde och våra andra digitala kanaler

Karttjänster

Länsstyrelsen tillhandahåller idag tre olika GIS-tjänster för allmänheten WebbGis planeringsunderlag Örebro, GISdata från länsstyrelserna samt Sveriges länskartor.  

Ta del av information om de tre karttjänsterna och läs mer om hur vi på Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med GIS, geografiska informationssystemet. 

Information och länkar till våra kartjänster 

Självservice och e-tjänster

Här hittar du Länsstyrelsernas gemensamma blanketter och e-tjänster, exempelvis ansökan om tillstånd eller ansökan om bidrag.

E-tjänsterna är samlade under fem ingångar, Miljö och klimat, Djur och natur, Näringsliv och föreningar, Människa och samhälle och Samhällsplanering och kulturmiljö.  

Använd våra blanketter och e-tjänster för att söka stöd, tillstånd med mera        

Rovobs

Rovobs står för rovdjursobservationer och finns till för att underlätta allmänhetens rapportering av rovdjur till Länsstyrelsen. Under denna ingång kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.

Rovobs-sidan finns också till för att öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar.  

Rapportera din observation av rovdjur i Rovobs

Älgdata

Syftet med Älgdata är att samla viktig information om älgstammen och dess påverkan på skog och trafik på ett enda ställe. Här kan du rapportera om fällda älgar och ta fram statistik på fällda älgar under året.

Den samlade datan gör det lättare för älgförvaltningsgrupper, enskilda jägare och andra att hitta relevant information. Det i sin tur bidrar till en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning.

Rapportera fällda älgar i älgdatabasen 

Kalkdatabasen

Kalkdatabasen är en nationell databas för kalkningsverksamhet. Databasen innehåller information om kalkningsverksamhetens områden och kalkningar som genomförts eller planeras på dessa.

Sök information om kalkningsverksamhet i länets sjöar

VISS

VISS står för VattenInformationsSystemSverige och är en databas utvecklad av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

I VISS hittar du kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Du kan hitta information om bland annat miljökvalitetsnormer, miljöövervakning och statusklassning på de olika vattnen.

Sök information om länets vatten

Stiftelser

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Hitta information om stiftelser i stiftelsedatabasen