Eldning vid eldstad

En mätt och varm gäst är ofta en nöjd gäst. Eldstaden är en naturlig samlingsplats och att fängslas av lågornas dans ett slag är också en upplevelse i sig.
Kvinna grillar korv över öppen eld

Här hittar du naturreservat med eldstäder där det är tillåtet och säkert att elda. I vissa fall finns färdighuggen ved att använda, i andra fall får du ta med den själv.

Det är aldrig tillåtet att ta bränsle från naturreservatet, vare sig levande eller döda träd, buskar och kvistar.

Här får du elda 

 

Eldning är tillåtet

Naturreservat där det finns eldstäder  

Djupdalshöjden Malingsbo-Kloten Stadsskogen
Finnkullberget Murstensdalen Sveafallen
Fåran Mördarheden Tiveden
Grundholmarna Nittälvsbrännan Utnäset
Järleån Norra Vätterns skärgård Vargavidderna
Jätteberget Näsmarkerna Vinteråsen
Kindla Skåle Örgivsmossen
Liaskogen Skärmarbodabergen Övre Nittälvsdalen
Långa tjärnarna Sotterns skärgård  

Förutsättningar

Läs om vilka förutsättningar som gäller i olika naturreservat.

Förutsättningar för eldning