Stadsskogen

Strax norr om bebyggelsen i Nora ligger det kommunala naturreservatet Stadsskogen. Området har skyddats för att bevara och utveckla naturvärden och möjligheter till friluftsliv nära tätorten. Sedan länge har skogen använts som strövområde.

Barrskog äldre än 100 år dominerar i området. På sikt kommer lövskogsandelen att öka genom skötselåtgärder där det växer yngre skog. Större delen av skogen ska få utvecklas fritt, vilket kommer att gynna lavar, mossor, svampar och insekter. I området finns flera större och mindre stigar. En eldplats finns.

Stadsskogen är ett kommunalt naturreservat, läs mer om reservatet på kommunens hemsida.

Vägbeskrivning

I Nora, åk mot Järnboås. Cirka 400 meter efter avtagsvägen mot Gustavsberg finns en liten parkering på vänster sida.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på markytan
  • medföra ej kopplad hund
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
  • gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller svampar. blommor, bär och matsvampar får dock plockas för husbehov
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • cykla utanför markerade stigar och vägar

Om kartan inte visas ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2004

Areal: 64 hektar

Markägare: Nora kommun

Förvaltare: Nora kommun

Reservatsbildare: Nora kommun

 Beslut och skötselplan (pdf 1991 kB)