Fibbetorpsskogen

Fibbetorpsskogen är ett kommunalt naturreservat som ligger direkt väster om Nora stad vid Åsbosjön. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden.

Naturen i området är variationsrik med rik förekomst av fåglar och däggdjur. Bland arterna märks kattuggla, sparvuggla, stenknäck, stjärtmes och flera hackspettsarter. Bland däggdjuren kan nämnas grävling, räv och ekorre. Floran gynnas av att det finns kalk i marken på vissa delar av området.

Läs mer om naturreservatet Fibbetorpsskogen på kommunens hemsida.

Vägbeskrivning

Från centrala Nora, åk ut mot länsväg 244. Ta av mot ”Hagby ängar”. Efter bron över ån, ta vänster in mot reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • plocka blommor eller på annat sätt skada växtligheten
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta.


 Fakta

Bildat år: 1994

Areal: 35 hektar

Markägare: Nora kommun

Förvaltare: Nora kommun

Reservatsbildare: Nora kommun

 Beslut och skötselplan (pdf 2011 kB)