Naturreservat i Lindesbergs kommun

På kartan nedan ser du vilka naturreservat i Lindesbergs kommun som presenteras här. Klicka på någon av länkarna i vänstermenyn, där du i de flesta fall även hittar en tillhörande bildsida för varje miljö. Du kan också klicka direkt på numren i kartan. (Observera att nyligen bildade naturreservat ännu inte är med på kartan)
Länk till naturreservatet Gränseskogen Länk till naturreservatet Lilla Korslången Länk till naturreservatet Långa tjärnarna Länk till Lindesbergs kommuns sida om naturreservatet Notkojudden Länk till naturreservatet Gäddtjärn Länk till naturreservatet Kindla Länk till naturreservatet Hällabomossen Länk till naturreservatet Valsjötärnen Länk till naturreservatet Valsjötärnen Länk till naturreservatet Hökaberget Länk till naturreservatet Helgedomen Länk till naturreservatet Lejakärret Länk till naturreservatet Munkhyttan Länk till naturreservatet Spångabäcken Länk till naturreservatet Näset Länk till naturreservatet Näset Länk till naturreservatet Grönbo Länk till naturreservatet Getapulien Länk till naturreservatet Valsjöheden Länk till naturreservatet Knattorpsmossen Länk till naturreservatet Liaskogen Länk till naturreservatet Liljekonvaljholmen Länk till naturreservatet Krontallen Länk till naturreservatet Norrbyhammar Länk till naturreservatet Balsta Länk till naturreservatet Balsta Naturreservatet Näset Naturreservatet Råsvalen Naturreservatet Garpbäcken

 Upptäck länets sevärda kulturmiljöer