Garphyttans nationalpark

En trägärdesgård inramar ängsmark med glest trädskikt.
Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen. Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten.

 Fakta

Bildad år: 1909

Areal: 111 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Nationalparksbildare: Sveriges regering efter medgivande från Riksdagen

Föreskrifter för Garphyttans nationalpark (pdf, öppnas i nytt fönster)

Översiktskarta (Sveriges länskarta)

Faktablad hittar du på www.sverigesnationalparker.se/garphyttan