Tivedens nationalpark

Bild på rundade hällar med utsikt över brant sluttning med gran- och tallskog

Tivedens nationalpark

Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkällan, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda nationalparker.

Mer information om Tivedens nationalpark hittar du på www.sverigesnationalparker.se


 

 Fakta

Bildad år: 1983

Areal: 1 352 hektar, varav landareal 1 216 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län

Nationalparksbildare: Sveriges regering efter medgivande från Riksdagen

 Beslut (pdf 908 kB)

 Skötselplan (pdf 3313 KB)

Översiktskarta (Sveriges länskarta)

Foldrar och faktablad finns på www.sverigesnationalparker.se