Kråksjöåsen/Kojemossen

På Kråksjöåsen, som slingrar sig genom myrlandskapet, kan du vandra i medeltida munkars fotspår. Stigen på rullstensåsen har gamla anor och leder ut i den mosaik av skog och myrar som kännetecknar Kojemossens naturreservat.

Stort orrspel

Myrarna i reservatet är till stor del klädda av små, lågvuxna tallar, men här finns även öppna mossar med tranbär och hjortron. Fågellivet är rikt, med häckande trana, ljungpipare och tofsvipa. Tidigt på våren hörs orrarnas bubblande spel från Kojemossen, där uppemot 20 tuppar kan samlas för att imponera på hönorna. Under höst- och vårsträcket rastar både sångsvan och sädgås. Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett är andra fåglar du kan stöta på i reservatet.  

Gammal barrskog

Myrarna omges av en äldre, naturskogsartad barrskog som är runt hundra år gammal, med inslag av riktigt gamla tallar på närmare 300 år. I myrkanterna är luftfuktigheten hög – en perfekt miljö för olika lavar. Kattfotslav, korallav och garnlav är några av reservatets mer ovanliga lavar. Garnlaven är en stor, gulgrå hänglav som växer på trädens grenar.  

Munkastigen

Skogs- och myrlandskapet genomkorsas av en tydligt markerad rullstensås - Kråksjöåsen. På åsens krön går en medeltida färdväg kallad Munkastigen. Den leder mot söder till Vätterns strand och användes på 1400-talet av munkarna i S:t Antonii kloster i Ramundeboda för att hålla kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra. Munkastigen utgör en del av Bergslagsleden, en markerad vandringsled genom Bergslagen som sammanlagt är 28 mil lång.

Vägbeskrivning

Från Laxå, ta väg 205mot Röfors. Välj andra infarten mot Röfors/Tived och åk väg 533 drygt 6 km. Parkering finns på vänster sida strax efter Kråksjön, där Bergslagsleden korsar vägen. Följ leden söderut mot reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld  

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1962  (domänreservat), 1997 (naturreservat). Utvidgat 2008.

Areal: 612 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området är med i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 1861 kB)