Getaryggen

Getaryggen är en del av Bosjöåsen – en rullstensås med mycket markerad profil i södra länsdelen. Den ligger ovanför högsta kustlinjen. Det innebär att den aldrig har utsatts för havsvågors nedbrytande kraft, som åsarna nere i slättbygden, under högsta kustlinjen. Därför har den kvar sin ursprungliga form – hög och smal med branta sidor.

Liksom naturreservatet Kråksjöåsen utgör Getaryggen gräns mellan landskapen Närke och Västergötland, mellan Svealand och Götaland. Kråksjöåsen är Getaryggens förlängning norrut. Alla rullstensåsar har bildats vid tiden för inlandsisens avsmältning. Från den smältande inlandsisen strömmade stora mängder smältvatten, som samlades i stora isälvar under isen. Med de strömmande isälvarnas vatten följde sten, grus och sand. Beroende av de olika partiklarnas storlek och vattnets hastighet fördes materialet olika långt längs älvfåran. När vattnet strömmade ut vid iskanten minskade hastigheten och därmed vattnets kraft. Stenar, grus och sand kom att avsättas där. Iskanten flyttade allt längre norrut, allt efter som inlandsisen smälte. Därför är rullstensåsar utsträckta från söder till norr. Den isälv som bildade Getaryggen rann ut ur isen på en plats som låg ovanför havsytan, därför har åsen aldrig svallats av ishavets vågor.

Syftet med reservatet är att bevara de geologiska värdena hos en typisk rullstensås. På Getryggsåsen växer mest tall, och marken är täckt av olika typer av ris. Så sent som på 1970-talet fanns på åsen en mäktig gammelskog av tall. Den avverkades tyvärr i rådande tidsanda av dåvarande Domänverket, som förvaltade området. På den tiden saknade Länsstyrelserna pengar nog för att skydda skogsområden och träd av högre ekonomiska värden. Skogen inom reservatet saknar än idag formellt skydd mot skogsbruk.

Den 500 meter långa, vältrampade stigen går på krönet av åsen. Stigen är en del av Bergslagsleden och Munkastigen på etappen mellan Gråmon och Tivedstorp. Vid mitten av åsen finns en naturlig badplats. Söder om reservatet finns grillplats och vindskydd. Munkastigen och Bergslagsleden går uppe på åsen.

Vägbeskrivning

Skyltar från vägen mellan Askersund och Tived. Parkering finns efter drygt 1 km vid Bosjön.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn 
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning  

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1957

Areal: 2 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 669 kB)

 Skötselplan (pdf 383 kB)

 

Faktablad Getaryggen

Getaryggen (pdf) 485 KB