Lokadalen

Naturreservatet Lokadalen utvidgades 2015 och sträcker sig numera även in i Karlskoga kommun. Lokadalen bjuder på dramatisk natur och spännande kulturhistoriska lämningar. Hänglavsklädda granar, rasbranter, stup och gammal, orörd skog. Uppför den branta dalsidan söker sig en äldre körväg från den gamla hyttplatsen mellan sjöarna.