Fjärhanabergen

Tallar och några granar på blåbärsrisklädd mark. Foto: Emil P Andersso
Gammelskogar med 300-åriga tallar, myrmarker, sjöar och bäckar – Fjärhanabergen bjuder på omväxlande natur och ett rikt djur- och växtliv. Ordet fjärhana betyder tjäder och mycket riktigt kan du uppleva de kärlekskranka tupparnas märkliga spel om du kommer tidigt en vårmorgon.

Naturen liknar en mosaik av våtmarker, skogar och trånga dalar. Två bäckar rinner genom myrmarkerna och förenas strax uppströms i Lilla Lysingen. Ta en vandringstur längs med Tio sjöars led eller ge dig av att ströva fritt i markerna, det finns mycket att upptäcka!

Byggmästarna

Vattendragen är bävrarnas revir! Kanske ser du en damm eller en bäverhydda av grenar och kvistar i strandkanten. Den flitige byggaren själv kan vara svår att få syn på eftersom den mest är igång på natten, men det finns många spår efter det ihärdiga arbetet. Håll utkik efter fällda stammar med spår av gnagande tänder – då vet du att en bäverfamilj har varit i farten.  

Hack i hål

Andra flitiga skogsinvånare är hackspettarna, som bearbetar träden minst lika intensivt som bävern, fast med ett annat mål i sikte! De är ute efter smaskiga larver och insekter under barken och för att hacka ut bohål. Den tretåiga hackspetten gör också små hål som löper likt ringar runt granstammarna. Det är den söta saven som lockar.  

Mossor i massor

De stora blocken, våtmarkerna och sumpskogen bidrar till ett gynnsamt klimat för fuktkrävande kryptogamer som mossor och lavar. Om du är särskilt intresserad av dessa ska du spana efter rariteter som den gråaktiga sotlaven och brunpudrad nållav som växer på grova, barklösa stubbar i skuggiga lägen.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 162,9 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1797 kB)