Life Taiga

Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet Life Taiga, där Länsstyrelsen i Örebro län deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog. Projektet omfattar totalt 100 miljoner kronor, varav 6 miljoner kommer Örebro län till del.

Bränning på Römyren juni 2016

(Uppdaterat 2016-06-17)

Under juni månad kunde en kontrollerad naturvårdsbränning genomföras vid Römyren. Bränningen fördelades på tre dagar i mitten av juni och sedan följde eftersläckning. Bränningen gick enligt plan. Totalt brändes 38 hektar vid Römyren.

Detaljerad karta för Römyren med anvisad parkeringsplats.

Bränningar under 2016

Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i hela landet. I Örebro län ska bränning ske på Römyren mellan Kopparberg och Bredsjö under 2016. Bränningssäsongen startar i maj och pågår fram till september.

Exakt tidpunkt för bränningarna går inte att bestämma i förväg eftersom väder, vind och markförhållanden avgör när det är lämpligt att elda. När datum för bränning är bestämt meddelas det på den här sidan.

Bränningar under 2015 

De planerade naturvårdsbränningarna på Västeråsmossen och Ställbergsmossen genomfördes i slutet av augusti 2015. Totalt brändes ett område på 65 hektar på Ställbergsmossen och Västeråsmossen utanför Hällefors.

Efter en regnig och blåsig start på sommaren blev väderförhållandena de rätta i början av juli. Bränningen i Ställbergsmossen startade på torsdag den 2 juli.  Sedan följde en blöt sommar fram till slutet av augusti då det återigen var möjligt att elda. 

Läs mer om bränningarna 2015. Där finns även flera bilder från bränningarna. 


Naturvårdsbränning. Foto: Niclas Bergius

Bränningarna sker med låg markbrand och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området nära bränningarna kan dock känna av brandrök.

Bränning av skog

De planerade naturvårdsbränningarna i Örebro län görs i barrskog där det finns mycket tall, i områden som redan är avsatta för naturvård. Växter, svampar och djur i vissa skogar är beroende av att det brinner med jämna mellanrum. ­Idag släcker vi bränder så fort vi kan. Men en skog som brunnit blir i regel mer öppen, ljus och varm vilket gynnar många arter.

Life Taiga är ett av de största EU-projekten av sitt slag, och är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara livsmiljöer och utrotningshotade arter. Projektet kommer att pågå under åren 2015-2019.

I Örebro län ska 76 hektar brännas i Västeråsmossen, Ställbergsmossen och Römyren i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Frågor och svar

Vill du lära dig mer om naturvårdsbränning och få svar på frågor som hur bränningen går till och vilka arter som gynnas kan du läsa på Life Taigas webbplats

Länk till Life Taigas webbplats

Mer om naturvårdsbränningar finns även samlat i Naturvårdsverkets broschyr:

Naturvårdsbränning - svar på vanliga frågor  (Pdf) öppnas i nytt fönster

Områden som ingår i Life Taiga

Mer information om de naturreservat som ingår i Life Taiga i Örebro län finns på följande webbsidor:

Ställbergsmossens naturreservat

Västeråsmossens naturreservat

 

  • Content TypeFolder
    NamePages
    Modified2016-06-08 11:03
    Modified ByStenström Karin
    Length (seconds)

 Life Taigas webbplats

Life Taiga 

Mer information finns på Life Taigas webbplats

 Dokument

För varje område som ingår i Life Taiga upprättas en brandplan.

 Ställbergsmossens brandplan

 Västeråsmossens brandplan

Erfarenheter från tidigare bränder finns samlade i vår brandhistorik.

 Brandhistorik