Reclaim LIFE

Ett LIFE-projekt för restaurering av två våtmarker i Örebro län - Tysslingen och Venakärret.
Betesdjur i våtmark

Restaurering av två våtmarker

Länsstyrelsen i Örebro län ska under fem år driva ett stort naturvårdsprojekt - Reclaim LIFE. Projektet omfattar naturområdena Tysslingen och Venakärret som ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000. Projektet ska bland annat återskapa slåtter- och betesmarker. 

Recalim Life finansieras till stora delar av EU:s Life-fond och har en budget på cirka 25 miljoner kronor. Reclaim Life pågår från januari 2013 till december 2017.

Här hittar du Reclaimprojektets webbplats.

 

 Reclaimprojektets webbplats