Vargwebben

Vargwebben ger allmänheten möjlighet att få reda på inom vilken milruta en sändarförsedd varg senast befann sig. Informationen är främst avsedd för jägare som jagar med lös hund och för att minska risken för att jakthundar skadas.

​I Örebro finns just nu inga sändarförsedda vargar efter att sändarna i Aspafallet och Tiveden slutat fungera.

Gå in på vargwebben

Gå in på vargwebben genom länken och se i vilka områden de sändarförsedda vargarna befinner sig

Vargwebben administreras av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Så fungerar Vargwebben

Vargwebben ger besked inom vilken kvadratmilsruta vargarna senast positionerades. Datum och tid för sista position anges utan fördröjning i aktuell ruta. Om fler än en varg bär radiosändare i ett revir och dessa befinner sig i olika delar av reviret kommer flera rutor att markeras på kartan med datum för sista position.  

Vargars rörelsemönster

Vargar kan röra sig mycket snabbt över stora ytor. De kan ibland förflytta sig mer än 3 mil under några timmar. Det finns alltså ingen garanti för att en varg som befinner sig inom den senaste rutan nästa dag eller t o m samma dag som den senaste positionen togs. Rapporteringen gäller endast för de vargar som bär sändare. Det kan även finnas vargar utan sändare i området, en eventuell sådan individ finns inte med på kartan.  

Tekniken bakom tjänsten

Den nya tekniken med s.k. GPS-sändare innebär ökade möjligheter att få bra positionering av vargarna men har även sina begränsningar. Tekniken förutsätter GSM täckning eftersom vargens position tas med GPS och skickas till internet via SMS. Det innebär att vargarna emellanåt är utanför GSM täckning och rapportering därför inte kan ske, varför positionerna kan utebli periodvis.  

Missbruk av tjänsten

Om det uppdagas att denna tjänst har missbrukats för att komma i kontakt med de sändarförsedda vargarna kommer tjänsten att stängas med omedelbar verkan.