Varg

De preliminära resultaten från inventeringssäsongen 2015-2016 visar att Örebro län i början av vintern berördes av 9 vargrevir. Efter att licensjakt genomförts i ett av reviren som delas med Dalarna återstår nu 8 revir.

Varg. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen

Varg i Örebro län: Preliminära inventeringsresultat från vintern 2015-2016   

Inventeringen av varg under vintern 2015-2016 visar preliminärt att Örebro län i början av vintern berördes av 9 vargrevir, inkluderat Lövsjöreviret på gränsen mot Dalarna, som ökat i utbredning och sträckte sig in i Örebro län, vilket det ej gjorde under vintern 2014-2015. Efter att licensjakt på varg genomförts i Lövsjöreviret under vintern finns nu 8 revir helt eller delvis inom Örebro län.

Inventeringsrapport och karta över revirens utbredning publiceras så snart vi har fullständiga uppgifter och resultat från DNA-analyser av spillning och urin.  

Nedan finns en kort sammanställning av inventeringsresultaten för vintern 2015-2016. Siffran inom parentes är det minsta antal vargar som spårats i reviren.

Gåsborn: Familjegrupp med valpar (5).  

Kindla:  Familjegrupp med valpar (4).

Kloten: Familjegrupp med valpar (4).

Rombohöjden: Familjegrupp med valpar (7).  

Aspafallet: Revirmarkerande par (2).

Loka: Familjegrupp med valpar (6).

Villingsberg: Revirmarkerande par (2).

Vismen: Familjegrupp med valpar (5).

Lövsjön: Efter att 7 vargar skjutits under vinterns licensjakt har inga nya vargar spårats inom Örebro län. 

Ensam tik kvar i Tiveden:

I Tiveden finns fortfarande tiken kvar från det finsk-ryska par som flyttades från Norrbotten år 2013. Hanens öde är okänt. Tiken rör sig inom samma område som tidigare. Inom reviret har även spår från ytterligare två vargar av okänd identitet påträffats.

Det finsk-ryska vargparet har fått valpkullar under år 2013 och 2014. Totalt sju avkommor har dokumenterats döda sedan 2014: fyra skjutna vid skyddsjakt i Sverige och Norge och tre döda i trafiken.   

Ensamma revirmarkerande vargar

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar. Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet. De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.  

I närheten av sjön Väringen har en ensam revirmarkerande hane spårats och analyserats med DNA. Vargen härstammar från Haersjöreviret som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge. Vid Väringen har ytterligare två vargar i sällskap rapporterats i Skandobs., men tyvärr fanns det inte tillräckligt med snö i området för att genomföra en spårning på den rapporten. En kort tid senare samlades en spillning in på barmark som visade sig vara från en tik från det gamla Hedbynreviret. Det går i nuläget inte att dra några slutsatser av dessa vargförekomster, men i regel så dröjer det inte lång tid förrän en ensam revirmarkerande varg träffar en partner. och bildar revir

Vargförekomst i Skandinavien 2014-2015

Den skandinaviska (svenska och norska) vargpopulationen uppskattades under vintern 2014-2015 till totalt cirka 460 individer. Cirka 415 av dessa återfanns i helsvenska revir och i revir som delas mellan Norge och Sverige. 33-35 av vargarna fanns i helnorska revir. 

En ny varg av finsk-rysk härkomst dokumenterades vid ett tillfälle i Norrbottens län, men har senare ej återfunnits. Två  finsk-ryska vargar finns fortsatt kvar i Sverige, och har producerat valpkullar födda 2014 (Tiveden i Örebro län och Prästskogen i Värmlands län). Avkommor till finskryska immigranter räknas också de som genetiskt viktiga vargar i populationen.

Information om den skandinaviska vargstammen uppdateras så snart inventeringsresultaten från säsongen 2015-2016 är färdigställda.

Mer om den Skandinaviska vargstammen 2014-2015 finns att läsa i en  rapport från Viltskadecenter/Rovdata/Högskolan i Hedmark.

Familjegrupper 2014-2015

Totalt dokumenterades 49 familjegrupper (föräldradjur med valpar), varav 41 i helsvenska revir, 3 i norska revir, och 5 i gränsöverskridande revir. 

Revirmarkerande par 2014-2015

Förutom familjegrupperna hittades revirmarkerande par i ytterligare 19 revir. 11 av dessa fanns i svenska revir, 3 i norska revir, och 5 i gränsöverskridande revir.

Valpkullar 2014-2015

Ca 46 valpkullar föddes under våren 2014. 41,5 av kullarna föddes i  revir som ligger inom Sverige eller på gränsen mellan Sverige och Norge.

 

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

 

Dokument

 Om du möter en varg (pdf) 1357kb 
Här kan du läsa om hur du ska bete dig när du träffar på en varg

(Om broschyren inte öppnas kan du ladda ner den genom att högerklicka på texten och spara den som mål på din egen dator).