Varg

Resultaten från inventeringssäsongen 2015-2016 visar att Örebro län i början av vintern berördes av 9 vargrevir, inklusive Lövsjöreviret som delas med Dalarna. 
Varg. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen

Varg i Örebro län: Inventeringsresultat från vintern 2015-2016

Inventeringen av varg under vintern 2015-2016 visar att det i början av vintern fanns 9 revir inom eller delvis inom länet, inklusive Lövsjöreviret där licensjakt genomfördes under vintern i den del som tillhörde Dalarnas län. 

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir i Örebro län, och revir som delas med två andra län räknas som 0.33. Sammantaget finns nu 5.2 revir i länet.

Nedan finns en kort sammanställning av inventeringsresultaten för vintern 2015-2016. Siffran inom parentes är det högsta antal vargar som spårats i reviren, men det kan finnas både fler och färre. En familjegrupp vargar består oftast av sex individer (föräldradjuren med valpar). Valparna flyttar i regel från reviren efter ca 1 år, innan de nya valparna föds i april-maj.

Gåsborn: Familjegrupp med valpar (5). Delas med Dalarna och Värmland 

Kindla:  Familjegrupp med valpar (4).

Kloten: Familjegrupp med valpar (4). Delas med Dalarna och Västmanland

Rombohöjden: Familjegrupp med valpar (7).  

Aspafallet: Revirmarkerande par (2). Delas med Västmanland

Loka: Familjegrupp med valpar (6). Delas med Värmland

Villingsberg: Revirmarkerande par (2).

Vismen: Familjegrupp med valpar (5). Delas med Värmland

Lövsjön: Efter att 7 vargar skjutits under vinterns licensjakt i Dalarna har inga nya vargar spårats inom Örebro län. Delas med Dalarna.

 

Ensam tik kvar i Tiveden:

I Tiveden finns fortfarande tiken kvar från det finsk-ryska par som flyttades från Norrbotten år 2013. Hanens öde är okänt. Tiken rör sig inom samma område som tidigare. Inom reviret har även spår från ytterligare två vargar av okänd identitet påträffats.

Det finsk-ryska vargparet har fått valpkullar under år 2013 och 2014. Totalt sju avkommor har dokumenterats döda sedan 2014: fyra skjutna vid skyddsjakt i Sverige och Norge och tre dödade i trafiken.   

Ensamma revirmarkerande vargar

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar. Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet. De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.  

I närheten av sjön Väringen har en ensam revirmarkerande hane spårats och analyserats med DNA. Vargen härstammar från Haersjöreviret som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge. Vid Väringen har ytterligare två vargar i sällskap rapporterats i Skandobs., men tyvärr fanns det inte tillräckligt med snö i området för att genomföra en spårning på den rapporten. En kort tid senare samlades en spillning in på barmark som visade sig vara från en tik från det gamla Hedbynreviret. Det går i nuläget inte att dra några slutsatser av dessa vargförekomster, men i regel så dröjer det inte lång tid förrän en ensam revirmarkerande varg träffar en partner. och bildar revir

Vargförekomst i Skandinavien 2015-2016

Den skandinaviska (svenska och norska) vargpopulationen uppskattades under vintern 2015-2016 till totalt cirka 430 individer. Cirka 340 av dessa återfanns i helsvenska revir och i revir som delas mellan Norge och Sverige. 

Fyra nya finsk-ryska vargar dokumenterades under inventeringssäsongen. Tre av dessa är döda, och den fjärde har etablerat revir i  Dalarnas län. Sedan tidigare finns två  finsk-ryska vargar fortsatt kvar i Sverige, den ena i en familjegrupp med valpar födda 2015 (Prästskogen, Värmlands län) och den andra som ensam stationär varg (Tiveden, Örebro län). Avkommor till finskryska immigranter räknas också som genetiskt viktiga vargar i populationen.

Mer om den Skandinaviska vargstammen 2015-2016 finns att läsa i en  rapport från Viltskadecenter/Rovdata/Högskolan i Hedmark.

Inventeringsrapport och karta över reviren i Örebro län publiceras så snart vi har fullständiga uppgifter och resultat från DNA-analyser av spillning och urin.

Familjegrupper 2015-2016

Totalt dokumenterades 41 familjegrupper (föräldradjur med valpar), varav 30 i helsvenska revir, 7 i norska revir, och 4 i gränsöverskridande revir. 

Revirmarkerande par 2015-2016

Förutom familjegrupperna hittades revirmarkerande par i ytterligare 29 revir. 24 av dessa fanns i svenska revir, 4 i norska revir, och 1 i gränsöverskridande revir.

Valpkullar 2015-2016

Ca 43 valpkullar föddes under våren 2015. 32 av kullarna föddes i  revir som ligger inom Sverige, 4 i gränsöverskridande revir, och 9 i Norge.

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

 

Dokument

 Om du möter en varg (pdf) 1357kb 
Här kan du läsa om hur du ska bete dig när du träffar på en varg.