Lodjursjakt 2017

Jakten på lodjur i Örebro län är avslutad då det enskilda lodjur som beviljats för jakt fälldes under första helgen i mars.

 

Länsstyrelsen i Örebro län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2016-12-15 om licensjakt efter högst ett ensamt lodjur inom jaktområdet som omfattar del av Askersunds kommun i Örebro län samt en mindre del av Karlsborgs kommun i Västra Götalands län. Jakten administrerades av Länsstyrelsen i Örebro.

Syfte med licensjakten

Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur på fårnäringen. Lodjursjakten får därför endast bedrivas i den del av länen där lodjuren orsakar allvarlig skada för fårnäringen. Av de tretton angrepp av lo som skett i Örebro län under året har elva skett inom jaktområdet. Fyra av dessa elva angrepp har skett nära gränsen till Västra Götaland. Jaktområdet omfattar därför även en mindre del av Karlsborgs kommun i Västra Götalands län.

Villkor för jakten

Jakttid

Jakten får bedrivas f r o m 1 mars 2017 t o m 31 mars 2017 eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses.

Antal djur och jaktområde

Jakten omfattar högst ett (1) ensamt lodjur.

Jaktområdet omfattar del av Askersunds kommun i Örebro län samt del av Karlsborgs kommun i Västra Götalands län.

Beslut om licensjakt lodjur_Örebro_Västra Götaland_med bilagor.pdf

Överklagan och den juridiska processen

2017-03-08 Kammarrätten i Sundsvall avvisar överklagande av Förvaltningsrättens beslut från Avesta Naturskyddsförening och Föreningen Jaktkritikerna eftersom de inte var parter i målet.

2017-02-27 Länsstyrelsen avvisar Föreningen Jaktkritikerna och Avesta Naturskyddsförenings överklaganden eftersom de inkommit efter överklagandetiden gått ut. 

2017-02-27 Föreningen Jaktkritikerna och Avesta Naturskyddsförening överklagar Länsstyrelsernas beslut om licensjakt.

2017-02-09. Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagandet från Nätverket Lo & Varg. Jakt kan därför bedrivas enligt Länsstyrelsernas beslut.

2017-01-19 Förvaltningsrätten i Luleå avslår Nätverket Lo & Vargs yrkande om inhibition. Beslut om överklagandet förväntas tas före jaktstart.

2017-01-05. Nätverket Lo och varg överklagar licensjaktsbeslutet till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkar även om inhibition av jakten.