Viltskador och skyddsjakt

Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på skog, jordbruk och egendom.

Skyddsjakt

Skador som uppkommer av djur av jaktbara arter ska i första hand förebyggas genom ordinarie jakt. För vissa arter finns det även möjlighet till skyddsjakt. 

Mer information om skyddsjakt och du ansöker om tillstånd får du på länsstyrelsen sida om skyddsjakt.                           

Skador orsakade av vilt

Rovdjur

Länsstyrelsen får årligen viltskademedel för att lämna bidrag till åtgärder för att förebygga rovdjursskador och bevilja ersättningar för uppkomna skador på tamdjur och hundar.

Läs mer om skador orsakade av rovdjur och hur man kan förebygga dem.

Tranor och gäss

Tranor och gäss kan orsaka betydande skador på gröda där de samlas i större antal.

Läs mer om tranor och gäss och hur du kan förebygga skada.

Vildsvin

Vildsvin har blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken. 

Läs mer om vildsvin och hur du kan förebygga skada.