Jakttider - Älgjakt 2016/2017

Länsstyrelsen beslutar om jakttider för älg inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Här kan du se vilka tider som gäller för i år och för vilket område.
Älg i sikte

​​​​Jakttider 2016/2017

  
  
  
  
Status
OmrådeÄlgskötselområde
Startdatum2015-10-12
Slutdatum2017-02-28
 
Status
OmrådeLicensområde
Startdatum2016-10-10
Slutdatum2017-01-31
 
Status
OmrådeOregistrerad mark
Startdatum2016-10-10
Slutdatum2016-10-12
 

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.   

På oregistrerad mark, det vill säga mark som inte är registrerad inom licensområde eller älgskötselområde, får du jaga kalv inom den tid som anges. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter.

Även inom oregistrerad mark ska fälld älg anmälas till länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Läs mer i beslutet Älgjakten jakttider,fällavgifter Örebro län 2016-17.pdf.

Tilldelning och planerad avskjutning

På Älgdatas webbplats kan du se statistik från tidigare år samt se hur stor tilldelning och planerad avskjutning det är på olika områden.

Tilldelning och planerad avskjutning på Älgdatas webbplats