Jakttider - Älgjakt 2015

Länsstyrelsen beslutar om jakttider för älg inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Här kan du se vilka tider som gäller för i år och för vilket område.

Älg i sikte

Jakttider 2015/2016

Område

 

Startdatum

 

Slutdatum

  Inte Säsong  Älgskötselområde 12 oktober 2015 29 februari 2016*
  Inte  säsong  Licensområde 12 oktober 2015 31 januari 2016 
  Inte  säsong Oregistrerad mark 12 oktober 2015  14 oktober 2015 

 

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.   

På oregistrerad mark, det vill säga mark som inte är registrerad inom licensområde eller älgskötselområde, får du jaga kalv inom den tid som anges. 

Även inom oregistrerad mark ska fälld älg anmälas till länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Tilldelning och planerad avskjutning

På Älgdatas webbplats kan du se statistik från tidigare år samt se hur stor tilldelning och planerad avskjutning det är på olika områden.

Tilldelning och planerad avskjutning på Älgdatas webbplats

Karta över områden med helgförbud för älgjakt

Karta över helgförbud för Älgjakt i tätort Karta över områden med helgförbud för älgjakt (Pdf) öppnas i nytt fönster

Särskilda jakttider

Inom det avgränsade området gäller att älgjakten är undantagen söndag och helgdag samt dag före söndag och helgdag från jaktens början till och med Allhelgonahelgen.