Jakttider - Älgjakt 2016/2017

Länsstyrelsen beslutar om jakttider för älg inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Här kan du se vilka tider som gäller för i år och för vilket område.

Älg i sikte

Jakttider 2016/2017

Område

 

Startdatum

 

Slutdatum

  Inte Säsong  Älgskötselområde 10 oktober 2016 28 februari 2017*
  Inte  säsong  Licensområde 10 oktober 2016 31 januari 2017 
  Inte  säsong Oregistrerad mark 10 oktober 2016 12 oktober 2016 

 

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.   

På oregistrerad mark, det vill säga mark som inte är registrerad inom licensområde eller älgskötselområde, får du jaga kalv inom den tid som anges. 

Även inom oregistrerad mark ska fälld älg anmälas till länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Läs mer i beslutet Älgjakten jakttider,fällavgifter Örebro län 2016-17.pdf.

Tilldelning och planerad avskjutning

På Älgdatas webbplats kan du se statistik från tidigare år samt se hur stor tilldelning och planerad avskjutning det är på olika områden.

Tilldelning och planerad avskjutning på Älgdatas webbplats
  
  
  
  
2015-10-122016-02-29Älgskötselområde
2016-05-172016-06-05Testområde