Jakttider - Älgjakt 2017/2018

Länsstyrelsen beslutar om jakttider för älg inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Här kan du se vilka tider som gäller för i år och för vilket område.
Älg i sikte

​​​​Jakttider 2017/2018

Älgjakten får påbörjas den 9 oktober och får på många håll bedrivas till och med februari, beroende på om den aktuella marken är registrerad och i så fall hur den är registrerad.

Älgskötselområde        2017-10-09 – 2018-02-28*

Licensområde              2017-10-09 – 2018-01-31

Oregistrerad mark       2017-10-09 – 2017-10-11

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.   

På oregistrerad mark, det vill säga mark som inte är registrerad inom licensområde eller älgskötselområde, får du jaga kalv inom den tid som anges. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter.

Även inom oregistrerad mark ska fälld älg anmälas till länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Läs mer i beslutet Älgjakten jakttider,fällavgifter Örebro län 2017.pdf

Tilldelning och planerad avskjutning

På Älgdatas webbplats kan du se statistik från tidigare år samt se hur stor tilldelning och planerad avskjutning det är på olika områden.

Tilldelning och planerad avskjutning på Älgdatas webbplats

Kan jag som icke-jägare gå ut i skogen under jakten?

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Ett flertal arter får jagas under en lång jakttid. Som icke-jägare ska du inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden. Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, t ex en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.