Förprövning av djurstallar

Djurstallar ska vara utformade så att djur kan hållas och skötas på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen granskar och godkänner stallbyggnader. En så kallad förprövning.

 

Djurstall med flera kor

Förprövning är en form av bygglov som du behöver ansöka om hos Länsstyrelsen innan du ska:        

  • bygga nytt, bygga om eller bygga till och det du bygger är djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. 
  • inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare har använts för något annat ändamål än djurhållning.

Byggnadsåtgärden ska vara avsedd för hästar eller djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar. Förprövningen görs för att byggnaderna ska bli så bra som möjligt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och för att byggnaderna ska uppfylla djurskyddslagen. Som ombyggnad räknas byggnadsåtgärder i befintliga byggnader där man antingen förändrar stallets planlösning eller byter inredning. Du behöver inte förpröva om du reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planlösning. De byggnadsåtgärder som förprövas ska vara uppförda inom tre år från det att förprövningsbeslutet fattats av Länsstyrelsen.

Ansökningsblanketter 

Här kan du ladda ned blankett för ansökan om förprövning av stallar förutom häst och här kan du ladda ned blankett för ansökan om förprövning av häststallar.

När får jag börja bygga?

När förprövningsansökan godkänts av Länsstyrelsen får byggnationen påbörjas. Djuren får stallas in efter att Länsstyrelsen varit ute och besiktigat och godkänt djurstallet. Anmälan om besiktning kan göras per telefon till Länsstyrelsen eller via Länsstyrelsens e-tjänst Anmälan om besiktning av förprövade djurstallar.

Lagkrav

Förprövningen är ett lagkrav och är kostnadsfri. Om du glömmer att göra en förprövning riskerar du däremot att få betala en särskild avgift på 12 000 kr eller 24 000 kr beroende på byggnadsåtgärdens storlek.

Var ute i god tid med din ansökan

Tänk på att vara ute i god tid med inlämningen av förprövningsansökan! Handläggningstiden varierar beroende på det totala antalet inkomna ansökningar och är i genomsnitt några månader. Först när ansökan är komplett, dvs när samtliga handlingar har kommit in till Länsstyrelsen, påbörjas handläggningen av ärendet.

Följande ritningar ska bifogas förprövningsansökan:

  • en situationsplan som visar var djurstallet ligger i förhållande till andra byggnader, vägar mm på fastigheten. Ange avstånden mellan byggnaderna och vad byggnaderna används till
  • en planritning som visar djurstallet från ovan. Mått på boxar, gångar, dörrar och fönster mm
  • en sektionsritning som visar djurstallet i genomskärning med olika nivåer som takhöjd och fönstermått med mera

Se till att ritningarna är tydliga och detaljerade samt var noga med att sätta ut mått på dem speciellt om ritningarna inte är skalenliga. Skicka in 2 exemplar av varje ritning.

Andra uppgifter

Eftersom det kan var svårt att förklara alla uppgifter i ansökningsblanketten så går det bra att skicka med ett extra blad med beskrivning på inredning (tex hästboxar, fodergrindar), ventilationssystem (fläktar mm), utfodring och utgödsling. Det går även bra att skicka med broschyrer, fotografier och funktionsbeskrivningar. Ju bättre handlingar som lämnas in desto färre kompletteringar behöver göras och det i sin tur minskar risken för förlängd handläggningstid.  

 

Mer information om förprövning

Mer information om förprövning hittar du på Jordbruksverkets webbplats . Klicka på aktuellt djurslag i vänsterspalten och därefter på Förprövning inför bygge. Där kan du även läsa om måttbestämmelser under rubriken Mått i stall och byggnader.