Webbanmälan - anmälan om misskötsel av djur

Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som vem som helst som vill får ta del av.

​Obefogade anmälningar

Ibland kan det vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från vilka krav som ställs i lagstiftningen. En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren mår bra. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer lägger en stor del av sin arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillrä​ckliga skäl för en anmälan, ring då först och rådgör med en djurskyddsinspektör.

Uppgifter som du måste lämna vid anmälan

Om du inte lämnar tillräckligt utförliga uppgifter kan vi tyvärr inte göra någon inspektion. Länsstyrelsen behöver veta vad djurhållaren heter eller var djurhållaren bor alternativt var de aktuella djuren finns. Uppgifter markerade med (*) i formuläret måste fyllas i för att vi ska kunna behandla din anmälan.

Anmälan ska gälla djur eller djurhållare i länet

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Örebro län. Vi har endast kontroll över djurskyddet i Örebro län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lista och länkar till alla länsstyrelser

Vid akuta ärenden kontakta polisen

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta i stället polisen för anmälan om djurplågeri.

 

 Content Editor

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
  • IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via webanmälan. IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan. 

Anmälan om misskötsel av djur

 

010-224 81 60

Öppettider:

Måndag - Fredag kl 09-11

Du kan alltid anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Övrig tid ring Polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!